til deg som har mottatt invitasjonsbrev

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen

Klikk på knappen under for å besvare undersøkelsen. Du må logge inn med passordet du fikk i invitasjonsbrevet.

NB: Hvis du mottok brev fra oss i 2023, er det dessverre ikke lenger mulig å delta.
besvar undersøkelsen

Hva er reisevaneundersøkelsen (RVU)?

Statens vegvesen og de offentlige samferdselsvirksomhetene gjennomfører årlig en undersøkelse om befolkningens transportvaner. Resultatene benyttes til å planlegge fremtidens nasjonale transportsystem, for alle trafikantgrupper.

Deltakerne er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret og undersøkelsen tar ca. 20-40 minutter å besvare. Det er Opinion i samarbeid med Norstat som registrerer svarene. Det er et begrenset antall personer, fra og med 13 år, som er invitert via et personlig brev til å besvare undersøkelsen.

Til deg som har fått invitasjon:

Alle besvarelser er viktige for oss, uansett hvor du bor, og uansett hvor mye eller lite du reiser. Vi ber deg besvare så raskt som mulig, helst i løpet av en dag eller to etter at du har mottatt invitasjonsbrevet. Tusen takk for hjelpen!

Fakta om undersøkelsen

Personopplysninger om deg (navn, adresse og eventuelt telefonnummer) slettes når undersøkelsen er avsluttet.

Adresseinformasjon som vi ber deg oppgi i besvarelsen, overføres automatisk til større geografiske områder, såkalte grunnkretser. Dette medfører at alle adresser anonymiseres.

Undersøkelsen er frivillig å besvare, men vi er avhengig av din og andres deltakelse for å få et korrekt datagrunnlag.

Ved at du besvarer undersøkelsen, samtykker du i at dine svar lagres hos Statens vegvesen og benyttes av samferdselsvirksomheter og forskningsmiljøer til å lage analyser, rapporter og transportøkonomiske modeller om nordmenns reisevaner.

Alle analyser og rapporter med data fra undersøkelsen vil alltid være basert på summen av mange tusen besvarelser og er fullstendig anonymisert.

Har du spørsmål?

Kontakt Opinion via e-post til rvu@opinion.no eller Norstat på telefon 73 20 62 62. Telefonen er bemannet fra kl. 14:00. Si gjerne at det gjelder reisevaneundersøkelsen.

Du kan også kontakte Oskar A. Kleven hos Statens vegvesen på oskar.kleven@vegvesen.no eller på telefon 41 63 21 48.

Norstats intervjuere ringer fra telefon 74 60 57 30.

Hvordan vi behandler personopplysninger på Opinions hjemmeside: Personvern

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1) Jeg får ikke logget inn i undersøkelsen med ID-en oppgitt i invitasjonsbrevet.

Du skal kun fylle inn passordet du fikk oppgitt i brevet når du logger inn. Passordet består kun av små bokstaver.

2) Det er en stund siden jeg har mottatt invitasjonsbrev og jeg har ikke hatt tid / glemt å svare, kan jeg fremdeles delta?

Reisevaneundersøkelsen går kontinuerlig, og du kan fremdeles delta med passordet oppgitt i brevet.

3) Telefonnummeret mitt står ikke oppført i invitasjonsbrevet, skal jeg sende dere dette?

Om du ønsker å besvare undersøkelsen via telefon, kan du sende e-post til rvu@opinion.no eller ringe 73 20 62 62 og gi beskjed om at du ønsker det. Husk å oppgi ID du fikk oppgitt i brevet. Om du ønsker å svare via web, trenger du ikke å foreta deg noe.

4) Jeg svarte feil, men får ikke rettet opp.  

Det er dessverre ikke mulig å gå tilbake i undersøkelsen for å rette opp et tidligere spørsmål. Om du har lagt inn feil, kan du sende e-post til rvu@opinion.no eller ringe 73 20 62 62 og gi beskjed om å resette undersøkelsen. Husk å inkludere ID du fikk oppgitt i brevet.

5) Jeg ønsker ikke å bli oppringt av Norstat.

Send e-post til rvu@opinion.no eller ring 73 20 62 62 og gi beskjed om at du ikke ønsker å bli kontaktet. Husk å oppgi ID du fikk i brevet du mottok.

6) Jeg er ikke i målgruppen, fordi jeg ikke reiser noe særlig

Reisevaneundersøkelsen ønsker å kartlegge befolkningens reisevaner, uansett om det bare er en liten tur på butikken eller til jobb. Det er også viktig for oss å avdekke hvor mange som reiser sjeldent.

Har du andre spørsmål kan du ta kontakt på rvu@opinion.no. Du trenger ikke svare noe i skjemaet under.