Medier og internett

Egmont StoryHouse tiltrakk seg flere løsslagskjøpere for Vi Menn

Gjennom fokusgrupper fikk vi innsikt i hva som engasjerer lesere, og hvilke holdninger og opplevelser løssalgskjøpere har av "Vi Menn" i dag . Vi fant blant annet at det var behov for endringer på forsiden av Vi Menn som resulterte i økt løssalg.
«Et annet klart råd var å satse mer på undersøkende (tyngre) journalistikk, og bli mer hardtslående. I en artikkelserie i sommer har vi gjort nettopp det, med en granskning av Sjøforsvarets mangelfulle rapporter og mistenkelige bevegelser etter det mystiske forliset av fiskeskøyta «Utvik Senior». Disse scoret rekordhøyt i leserpanalet og solgte langt over budsjett»
Alexander Øystå, Redaktør/Exec. Editor
Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil diskutere om dette eller lignende kundecase kan være til inspirasjon for løsninger på dine egne innsiktsbehov. Vår kontakperson er
Lykke Vibeke Bjørnøy
Utfordringen

Story House Egmont ønsket å tiltrekke seg flere løssalgskjøpere i dagligvare for "Vi Menn"

Story House Egmont driver blader og magasiner med bred portefølje. Som mange leverandører av papirutgaver opplevde også Story House Egmont at løssalg av enkeltmagasiner gikk sakte nedover, deriblant Vi Menn.

 

Vi Menn har gjennomgått en stor endring de siste årene fra å være et «typisk manneblad med damer» til en mer tidsriktig fremstilling av menns interesser. Vi Menn-redaksjonen hadde behov for innsikt om tema, opplevelse og holdninger til Vi Menn i dag spesielt blant løssalgskjøpere.

 

Vi visste at forsiden på bladet hadde stor påvirkningskraft på løssalgskjøperen. Med dette utgangspunktet fikk Opinion oppdraget å finne ut hvordan Vi Menn skulle tiltrekke seg løssalgskjøperne i dagligvare.

løsningen

Gjennom fokusgrupper med målgruppen utviklet Opinion hypoteser som kunne testes i produksjon av nye forsider

Opinion gjennomførte en kvalitativ undersøkelse i form av fokusgrupper. Her gikk vi i dybden på hva som fenger og likes ved Vi Menn-forsider sammenliknet med andre blader og hva som kunne forbedres. I gruppene var det god diskusjon blant mennene om hva Vi Menn skulle være i 2023 og hvilken nostalgisk verdi de tillegger bladet.

Vi lærte at Vi Menn-leserne er glad i å lese og leser mye, og at de setter pris på godt journalistisk håndverk og reportasjer. De opplevde dagens forsider som rotete og lite appellerende. Målgruppen likte bedre illustrasjoner av et fenomen enn dokumentariske bilder med lav kvalitet. Dette var viktige funn for redaksjonen ettersom dokumentariske bilder har stått sterkt i redaksjonen i lang tid.


Innsikten fra den kvalitative undersøkelsen ble brukt til å utvikle noen hypoteser som kunne testes i produksjon av nye forsider.

resultatet

Endringer på forsiden og mer undersøkende journalistikk ga salg over budsjett

Redaksjonen tok med seg råd om mer undersøkende og tyngre jounalistikk og gjorde flere endringer på forsiden av bladet. Blant annet hadde de stor suksess med en artikkelserie med en granskning av Sjøforsvaret.

Vil du vite mer om dette caset eller diskutere dine egne utfordringer? Ta kontakt med:
Lykke Vibeke Bjørnøy
Senioranalytiker og fagsjef for kvalitative metoder
lykke@opinion.no