rapportering og datavisualisering

Effektive og inspirerende rapporter

Det er utfordrende å analysere, tolke og formidle kompleks informasjon. Vi gjør innsikten tilgjengelig og lett å forstå gjennom engasjerende, inspirerende og brukervennlige rapporteringsformater.
kontakt oss

Dashboards

Våre skredderydde dashboards lar deg kjøre egne analyser, nedbrytninger og visuelle fremstillinger på dine data. Vi setter opp dashbord som gir deg full innsikt gjennom interaktive visualiseringer. Enten du trenger et kjapt overblikk eller vil dykke dypere ned for å identifisere trender og sammenhenger som påvirker virksomheten. Dashbordløsninger egner seg godt for trackere og gjentagende målinger, om ønskelig med sanntids oppdateringer. Vi benytter primært DisplayR og Crunch for utvikling av dashbord.

Datavisualisering

Med økende datamengder øker behovet for informativ og brukervennlig visualisering av analyseresultater og komplekse sammenhenger. Datavisualisering er en "art and science" som omdanner komplekse data til visuelt forståelige og informative illustrasjoner, grafer og kart slik at du lettere kan identifisere trender, mønstre og sammenhenger. Blant verktøyene vi benytter er Python, Q, DisplayR, Power BI og Flourish.

Kreative rapportformater

Analyser og innsikt som skal presenteres for et bredere publikum bør være inspirerende og visuelt utformet. Vi hjelper gjerne med "alternative" rapportformater: Inspirerende design i PDF, PPT eller trykksak. Videoformater som talkshow, fem-på-gaten, minidokumentar, YouTube-snutter eller SoMe- stories/reels. Andre muligheter er podkast, infografikk, digital storytelling, nettsider, eller artikler for redaksjonell publisering. Sammen finner vi det beste formatet for formålet.