Opinions partibarometer

politiske målinger

Vi leverer ferske partimålinger hver måned.

Blant kjøperne og brukerne av ForbrukerMeteret finnes aktører innen varehandel, bank, finans, forsikring, eiendom, offentlig forvaltning og organisasjonslivet.
DNB logo

Politiske målinger siden 2007

Opinion gjennomfører flere ulike typer politiske meningsmålinger på vegne av våre kunder og samarbeidspartnere. Målgruppen for disse undersøkelsene er ofte befolkning på nasjonalt eller lokalt nivå, men det kan også være mer spesifikke målgrupper. Eksempler på det siste kan være organisasjonsmedlemmer eller unge velgere.

Siden 2007 har vi målt de politiske partienes oppslutning gjennom våre partibarometer. Opinion leverer to faste nasjonalepartibarometer i måneden: Ett for Dagsavisen/Frifagbevegelse og det andre for Altinget. Vi leverer også lokale partibarometer på forespørsel.

Hva hjelper vi deg med?

Opinion har høy kompetanse på måling av partienes oppslutning, og våre rådgivere har mange års erfaring med levering avpartibarometer. Alt fra utvalgsplanlegging, vektemetodikk, analyse av velgeroverganger og tolkning av funn tilhører vår kjernekompetanse på dette området.

I tillegg til partibarometer leverer vi målinger av viktigste saker, omdømme/tillit, partienes sakseierskap og holdninger til ulike politiske spørsmål i befolkningen. Vi har også kompetanse på smalere målgrupper som kan benyttes i politiske målinger. For eksempel kan vi gjennomføre rene målgruppeundersøkelser eller medlemsundersøkelser.

Vi gjennomfører også kvalitative undersøkelser som dybdeintervju og fokusgrupper, enten i kombinasjon med kvantitative undersøkelser eller som selvstendige prosjekter. Budskapstesting er et eksempel på enproblemstilling som er egnet for en kvalitativ undersøkelse.

Rådgivning og foredrag

Vi bistår gjerne med rådgivning og tolkning av våre politiske målinger. Våre rådgivere deltar ofte på arrangement hvor vi presenterer våre politiske analyser. Blant annet gjennomfører Opinion jevnlig frokostseminarer hvor politikk er tema. I august 2023 holdt vi et seminar om den politiske situasjonen i storbyene før kommunevalget:
Kampen om storbyene
Velgerlojalitet
Andel av velgerne til de ulike partiene som vil stemme samme parti igjen.
Velgeroverganger
Bevegelsen av velgere mellom partiene siden forrige valg.
Mandatberegning
Oppslutning omregnes til mandater. I tillegg estimerer vi fra hvilke valgkretser mandatene kommer fra, og hvor «sikre» disse mandatene er.

Kontaktpersoner for spørsmål

Maria Emilie Ziem Rosness

maria@opinion.no
+928 44 107

Martin Stubban

martin.stubban@opinion.no
+47 936 04 322