opinions koronamonitor

pandemiens effekt på  norge og nordmenn

Opinions Koronamonitor startet 12. mars 2020 som en daglig landsrepresentativ meningsmåling som følger nordmenns holdninger og adferd i forbindelse med Covid-19-pandemien.

two kids standing side by side wearing masksby Kelly Sikkema

Fingeren på pulsen: Tett på pandemien og dens effekt på folk og samfunn.

Den 12. mars 2020 hadde Covid-19 rammet Norge for fullt, og Regjeringen stengte landet og innførte de første koronatiltakene. Samme dag startet vi Opinions Koronamontor, en daglig landsrepresentativ meningsmåling for å holde fingeren på pulsen av hvordan nordmenn forholdt seg til pandemien. Undersøkelsen har pågått siden den gang, selv om vi ikke lenger måler hver dag.
63%
er villig til å ta en ny runde med koronavaksine høst/ vinter 2023
23%
har vært smittet av korona siste måned (høst 2023)
14%
av de som har hatt korona opplever i dag ettervirkninger av smitten

Team Koronamonitor

Nora Clausen

nora@opinion.no
+47 984 03 047

John Lauring Pedersen

john@opinion.no
+47 917 33 359

Ola Gaute Aas Askheim

olag@opinion.no
+47 922 34 056