Opinion Mobilitetsbarometer

befolkningens bruk av transportmidler

Mobilitetsbarometeret måler kontinuerlig nordmenns bruk av transportmidler- og tjenester i hverdagen. Vi presenterer nye data hver måned som viser hvordan folks bruksmønster utvikler seg over tid. Vi har spesiell fokus på nye tilbud og tjenester, og nullvekstmålet. Hovedresultater er tilgjengelig for alle som er interessert.  

Blant kjøperne og brukerne av ForbrukerMeteret finnes aktører innen varehandel, bank, finans, forsikring, eiendom, offentlig forvaltning og organisasjonslivet.
DNB logo

Fakta om befolkningens bruk av transportmidler

Opinion har målt befolkningens bruk av transportmidler siden januar 2022. I februar 2022 åpnet regjeringen samfunnet etter koronakrisen og fjernet alle koronarestriksjoner. Vi har fulgt utviklingen siden da og har blant annet sett en jevn økning i bruk av kollektivtransport, tilbake til «kjente» nivåer fra før pandemien.

Vi måler bruk av alle former for kollektivbruk, bilbruk, to-hjulinger, og delingstjenester.  

Vi sender ut Mobilitetsbarometeret en gang i måneden som nyhetsbrev. Her vil du få tilgang til å laste ned data fra barometeret.

Om undersøkelsen

Opinion Mobilitetsbarometer gjennomføres som et landsrepresentativt utvalg med 1000 personer over 18 år. Undersøkelsen gjennomføres hver måned med feltperiode i løpet av en uke i første halvdel av måneden. Resultater er vektet på kjønn, alder og geografi. Basisspørsmål er hvilke transportmiddel og transporttjenester en benyttet siste 30 dager. Andre temaer i undersøkelsen har variert og vil variere over tid. Dette er temaer som reisefrekvens, billettype og preferanse, hjemmekontor, reiseformål, transportmiddelbruk i går, reiselengde, kjennskap og omdømme. I tillegg inngår alle normale bakgrunnsvariabler.
Fri bruk av resultater
Hver måned presenterer vi hovedresultater som kan benyttes fritt.  Opinion Mobilitetsbarometer skal alltid oppgis som kilde.
Bestille data og nedbrytninger
Ytterligere data og nedbrytninger er også tilgjengelig, og kan bestilles ved å kontakte oss. Vi leverer Excel-tabeller, SPSS-datafil eller ekstra grafikk på bestilling (be om et tilbud på hei@opinion.no eller skriv en beskjed i boksen nederst på siden).
Bestille ekstra utvalg og egne spørsmål
Fremover kan vi tilby tilleggsutvalg Nasjonalt eller innenfor definerte geografiske områder du kan definere, med mulighet for egne tilleggsspørsmål (be om et tilbud på hei@opinion.no eller skriv en beskjed i boksen nederst på siden).

Kontaktpersoner for spørsmål eller bestilling

Ole Brauteset

ob@opinion.no
+47 916 01 971

Julie Opedal

julie@opinion.no
+47 404 52 393

Team Mobilitet

Opinions Mobilitetsteam: Sjefen sjøl, Ole Brauteset, var ikke til stede. Fra venstre: Hege Skar, Jostein Solvær Danielsen, Ida-Marie Veland, Nina Iren Hoven, Julie Opedal og Peder Røsand.