morgendagens boformer

Hva forventer morgendagens kjøper av ditt boligprosjekt?

Interiør i loftsleilighet
"Rapporten gir oss et godt beslutningsgrunnlag for å fortsatt utforme gode boliger. Innholdet og strukturen gjør at vi enkelt kan benytte rapporten i både strategiske beslutninger og programmering av nye boligprosjekter. Dessuten fikk vi en grundig og engasjerende presentasjon av Opinion."
geir opedal
Direktør, BORI Utbygging AS
DNB logo
Skanska logo
Carucel logo
OBOS logo
Aspelin Ramm logo
Bori logo
moderne boliger og boformer

Hva forventer kjøperne av ditt boligprosjekt?

Hvordan nordmenn bor er stadig i endring. Endringene skjer sakte, men kontinuerlig. Endringene skjer i dag, og de vil komme i morgen. Hvordan vil folk bo i fremtiden? Som boligutvikler er det en forutsetning å forstå hvordan folk ønsker å bo, både i dag, og i morgen. I rapporten Morgendagens Boformer får du kunnskap du kan bruke i utvikling av ditt neste boligprosjekt eller din bedrifts strategi. Kjernen i rapporten er en representativ undersøkelse blant befolkningen i Stor-Oslo, markedet som viser vei for resten av landet.
37%
er åpne for alternative finansieringsformer  ved neste boligkjøp
34%
av kjøpere i etableringsfasen kan tenke seg leilighet gjennom leie til eie
48%
ønsker å dele et treningsrom med naboene

Rapporten gir innsikt om to hovedtemaer.

Alternative finansieringsformer: Kan boligkjøpere tenke seg å kjøpe bolig ved hjelp alternativer finansieringsmodeller? Er det del-eie eller leie til eie som er mest aktuelt? Hvor aktuelt er dette for andre grupper enn førstegangskjøpere?

Fremtidens fellesområder: Er folk åpne for å dele fasiliteter og tjenester med naboene? Hvilke fasiliteter er i så fall mest aktuelle? Og hvor mye er de villig til å betale for disse fasilitetene?
Morgendagens Boformer rapport
Morgendagens Boformer rapport
Morgendagens Boformer rapport
Morgendagens Boformer rapport
Morgendagens Boformer rapport
Essensiell innsikt for boligaktører
Innsikten er nyttig for utviklere, utbyggere, meglerforetak, finansieringsforetak, teknologileverandører og offentlige myndigheter.
Omfattende og veldokumentert rapport
Over 50 sider med fakta, grafer, trender og analyser. Du får data om de viktigste segmenter og målgrupper som kan deles fritt innenfor din organisasjon.
Statistisk representativ undersøkelse
Vi har intervjuet 1000 respondenter fra Stor-Oslo (Oslo, Asker og Bærum, Romerike og Follo) sommeren 2023.

Vi tilpasser rapporten til ditt boligprosjekt.

Vi anerkjenner at hvert boligprosjekt er unikt. Målgruppen varierer, og lokale forhold har en avgjørende betydning. For at du skal kunne bruke Morgendagens Boformer i utvikling av ditt neste prosjekt eller din bedrifts strategi, er utvalget konsentrert i Stor-Oslo.

Gjennomgående i rapporten er resultatene brutt ned på livsfaser og regioner i Stor-Oslo, slik at du kan tilpasse innsikten til ditt prosjekt eller strategi. I Morgendagens Boformer får du også svar på hvordan målgruppen ser på 15 av største boligutviklerne i Norge.
Foredrag
Har dere kjøpt rapporten og ønsker å få den presentert av oss som foredrag eller gjennomgang "over bordet" med ditt team? Vi kommer gjerne på besøk med en inspirerende og lærerik presentasjon av Morgendagens Boformer. Vi tilpasser innholdet til din bedrift, marked og situasjon slik at dere får maks verdi av rapporten. Prisen finner du under.
Workshop
Har dere kjøpt rapporten, og trenger forståelse av og inspirasjon til hvordan bruke innsikten fra Morgendagens Boformer i konkrete boligprosjekter eller strategiske beslutninger? Vi kan fasilitere og gjennomføre halv- eller heldags arbeidsmøte hos dere eller oss. Formålet avtales på forhånd og våre mest erfarne rådgivere leder arbeidsmøtet. Prisen finner du under.

Pris og bestilling

Hva får du?
Rapport i PDF-format sendes til deg på e-post innen 24 timer etter bestilling.
Vi minner om at rapporten ikke kan deles med andre utenfor din juridiske enhet.
Hvordan bestille? 
Velg det som passer deg best: 
Trenger du mer informasjon? 
Ta kontakt på samme måte som over.
Vi kan gjerne sende deg salgsmateriale eller ta en kort presentasjon og prat på Teams/ videomøte.
Vi kan dessverre ikke sende deg rapporten til gjennomsyn før du kjøper, men kan gjennomgå hva den inneholder.
Pris for rapport: 24.500 eks. mva.
Fysisk presentasjon tilpasset din bedrift: 15.000
Workshop (arbeidsmøte) tilpasset din bedrift: fra 35.000

Presentasjon av rapporten.

Ansvarlig for studien Henrik Ferdinand Hanssen gir deg en kort intro til sudien og rapporten.

Team bolig

To menn ser mot kamera
Teamet bak rapporten: Ola Gaute Aas Askheim (venstre) og Henrik Ferdinand Hanssen.