nordic e-health

nordic e-health barometer

Readiness for Digital Health in the NordicCountries

.
.
.
DNB logo
digital helse i norden

Verktøy for innsikt om digitale helsetjenester.

Dette er den eneste rapporten i sitt slag, og for andre år på rad kan vi presentere oppdaterte funn som viser hvordan befolkningen i de nordiske landene forholder seg til og benytter seg av digitale helsetjenester.  Rapporten er basert på surveydata innhentet i Norge, Sverige, Danmark og Finland i mai 2023. I hvert av landene har vi intervjuet mellom 800 og 1000 personer i landsrepresentative utvalg. Rapporten er på engelsk og inneholder data for alle fire land hver for seg og sammenlignet.
95%
kjenner til sitt eget lands helseportal
60%
er bekymret for misbruk av digitale helsedata
42%
tror Kunstig Intelligens vil ha stor betydning ved diagnostisering

Fersk innsikt for helseaktører i Norden.

Digital kontakt
Vi har undersøkt i hvilken grad det er digital kontakt mellom publikum og helsepersonell.  Med slik kontakt mener vi for eksempel timebestilling, fornying av resept eller videokonsultasjon.  Vi har også undersøkt i hvilken utstrekning publikum i Norden benytter seg av apper med helserelaterte funksjoner
Tillit
Videre viser rapporten hvilken tillit publikum har til digitalisering av helsesektoren og hvilken kunnskap vi har om faktiske forhold.  Hvilke positive effekter av digitaliseringen ser vi for oss? Blir diagnoser stilt raskere?  Får helsepersonell mer tid til pasientkontakt?
Bekymringer
Nytt av året er en grundig analyse av uro og bekymringer knyttet til digitalisering. Dette kan være forhold som datainnbrudd og sensitive data på avveie, komplisert fagterminologi.
Apotek og fastlege
Vi har også inkludert spørsmål knyttet til apotekenes rolle i fremtiden. Hvor går for eksempel grensen mellom fastlege og apotek, og hvor mange av fastlegens målinger vil vi akseptere at apotekene gjennomfører?
Viktig innsikt for aktører innen helse
Innsikten er egnet for offentlige helsemyndigheter, helsetilbydere, apoteker og helseteknologiselskaper.
Landsrepresentative utvalg
1000 respondenter i hvert av de fire  landene Norge, Danmark, Sverige og Finland. Feltarbeid i mai 2023.
Solide data og dokumentasjon
Du får et omfattende datasett du fritt kan bruke og dele innenfor din egen organisasjon.

Pris og bestilling

Hva får du?
Rapport i PDF-format sendes til deg på e-post innen 24 timer etter bestilling. Vi minner om at rapporten ikke kan deles med andre utenfor din juridiske enhet.
Hvordan bestille? 
Velg det som passer deg best: 
Pris: 99.000 eks. mva.
Trenger du mer informasjon? 
Ta kontakt på samme måte som over.
Vi kan gjerne sende deg salgsmateriale eller ta en kort presentasjon og prat på Teams / videomøte. Vi kan dessverre ikke sende deg rapporten til gjennomsyn før du kjøper, men vi kan gå gjennom innholdet sammen med deg.

Ola Gaute Aas Askheim

olag@opinion.no
+47 922 34 056