løsninger som bringer deg videre

Skreddersydde metoder og modeller.

Vi leverer løsninger tilpasset dine spesifikke behov og situasjon. Generiske standardprodukter øker risikoen for irrelevante data, feil beslutninger og høye kostnader. Hos oss får du derimot kompetent skreddersøm som identifiserer variablene og metodene som best løser dine lokale innsiktsbehov.
kontakt oss

Tre innganger til våre løsninger: Hvilken passer best for deg?

Løsninger

Vi har modulbaserte løsninger som tilpasses dine behov og budsjetter.

Metoder

Vår verktøykasse for kvantitativ og kvalitativ datainnsamling, analyse og modellering.

Produkter

Våre "hyllevarer" er velprøvde produkter for spesifikke analyse- og innsiktsbehov.

Vi løser alle steg i prosessen

Strategi og fremtid

Innovasjon og utvikling

Merkevare og marketing

Relasjon og tilfredshet

Samfunn og politikk

Analyseløsninger for dine viktigste innsiktsbehov.

Ta kontakt med oss for en gjennomgang av hvordan vi kan sette sammen gode løsninger tilpasset deg.
hvordan presterer du?

Markedskartlegging

Gir deg oversikt over kundene og markedet ditt. Dokumenterer konkurrenter og markedsposisjoner, kundeatferd- og preferanser, prioriterer målgrupper og peker ut retninger for forbedring og vekst.
hvordan bygger du verdi?

Merkevarestyrke

Forstå hvilke egenskaper som styrker og svekker merkevaren din, og hva du bør prioritere for å vinne markedsandeler. En modell og verktøy for å bruke ressursene der de gir størst effekt.
hva fungerer best?

Produktoptimalisering

Finn ut hva som fungerer før du lanserer nye konsepter. Våre modeller og verktøy hjelper deg med optimal sammensetning av egenskaper, marketingbudskap og pris. 
hva er kundene dine verdt?

Relasjonsstyrke

Beskytt dine viktigste kunder og tiltrekk verdifulle nye. Vi identifiserer kundene som står deg nærmest, hvilke nye du kan vinne og hvem du bør la gå, slik at du kan prioritere de viktigste.
tror folk på deg?

Gjennomslagskraft

Nå frem med budskapet og bygg et godt omdømme. Vi avdekker hvor effektiv du er i kommunikasjonen med ditt publikum, og gir deg verktøy for å styrke troverdighet, relevans og tilgjengelighet.