instrumentene våre

Metoder for kvantitativ og kvalitativ datainnsamling, analyse og modellering.

Metoder for kvantitativ datainnsamling

Forvandlingen av tall og statistikk til nyttig og inspirerende innsikt  er vår kjernevirksomhet. Vi utvikler stadig nye og bedre måter å samle og analysere data. Opinion er landets største kjøper av kvantitativ datainnsamling, og derfor kan vi tilby kompromissløs datakvalitet til konkurransedyktige priser.

Meningsmålinger (surveys)

Representative spørreundersøkelser i hele, eller et utvalg av, befolkningen utgjør hovedtyngden av våre prosjekter. Norstat er vår hovedleverandør av kvantitativ datainnsamling.
 • Websurveys med eller uten panel (CAWI)
 • Telefonintervjuer (CATI)
 • Personlige intervjuer (F2F/ in-hall/ exit-intervju)
 • Selvutfylling (web, on-location/ tablet)
 • AutoQuest (automatisk telefonintervju)

Automatisert datainnsamling

Ny teknologi gir nye metoder og teknikker for å fange atferdsdata. Vi gjennomfører automatisk datainnsamling, kontinuerlig eller ad-hoc, gjennom sensorer, mobiltelefoner, beacons, cookies og andre kilder. Selvsagt i samsvar med GDPR og personvernlover.
 • Lokasjonsbaserte data (geofencing, geotagging, beacons)
 • Automatiserte brukertester for nettside og app
 • Web cookies (sporing på nett)
 • Atferdsdata (wearables, bevegelsesdata)
 • Scanning & scraping (fra åpne kilder som SoMe og databaser)
 • Nevrodata (eyetracking m.m.)

Metoder for kvalitativ datainnsamling

Opinions faglig sterke miljø av kvalitative spesialister, med kompetanse innen fysiske og digitale metoder, gjør oss til landets største leverandør av kvalitativ datainnsamling og -analyse. Vårt topp moderne kvalitative testsenter på Vulkan er utrustet med alle fasiliteter og deilig hjemmelaget mat for deltagere og observatører.

Kvalitativ datainnsamling

Kjernen i kvalitative metoder er den gode, strukturerte samtalen. Den foregår en-til- en eller i grupper, foran enveisspeil i vårt spesialdesignede testsenter eller ute i felt og hjemme hos respondenten. Våre kompetente moderatorer dekker alle metoder og de fleste bransjer og temaer.
 • Fokusgrupper
 • Dybdeintervjuer
 • Dyader, triader, vennegrupper
 • Observasjonsstudier
 • Workshopformater
 • Digital Storytelling

Digital kvalitativ datainnsamling

Digitale kval-prosjekter er i sterk vekst hos oss, både som del av større prosjekter og selvstendige prosjekter. Digitale metoder kan egne seg like godt, eller bedre enn fysiske for en del problemstillinger. Opinion har alltid vært i forkant av utviklingen og vi er i dag landets (og en av Nordens) ledende på området.
 • Online fokusgrupper (video eller tekst)
 • Online communities (kundepaneler)
 • Online dybdeintervjuer
 • "Netnografi" og digitale dagbøker
 • Agentoppdrag

Multivariate analysemetoder og modellering

Innsamlede data må analyseres for å systematisere funn, avdekke skjulte mønstre og fremheve gode og relevante innsikter. Vi har spesialister, verktøy og metoder for avanserte statistiske analyser og for utvikling av skreddersydde modeller.

Driveranalyser

Den mest grunnleggende multivariate analysen innen markeds- og samfunnsanalyse kommer i mange varianter. Vårt team av analytikere sørger for god kvalitet og riktig valg av analyseteknikk tilpasset ditt behov. Vi bruker blant annet MaxDiff, Chaid og klassiske regresjoner som grunnlag for våre driveranalyser.

Segmentering

Vi behersker en rekke metoder og verktøy for utvikling og validering av segmenteringsmodeller. Vi foretrekker som oftest å tilpasse løsningen til behovet, fremfor å bruke standardiserte segmenteringsmodeller. Vi utvikler segmenteringsløsninger med alt fra klassiske faktoranalyser til eksperimentelle KI- og maskinlæringsmodeller.

Valg- og porteføljeoptimalisering

Conjoint er en metode for å analysere kundenes preferanser og prioriteringer når de skal velge mellom ulike produkter eller tjenester. Analysen avdekker hvilke attributter og funksjoner som er viktigst for kundene, og hvordan ulike kombinasjoner av attributter påvirker kundenes valg. TURF (Total Unduplicated Reach and Frequency) hjelper deg å maksimere rekkevidden og frekvensen av egenskaper eller mediekanaler for å oppnå optimal dekning på tvers av kundesegmenter. For eksempel hvis du vil finne den optimale miksen av annonsekanaler for å treffe målgruppen, eller optimal miks av produkter i en produktportefølje for å unngå overlapp.

Salgs- og markedsmodellering

Ved å bruke avanserte statistiske metoder og prediktiv analyse, hjelper vi deg å identifisere hvem dine mest verdifulle kunder er, hva som driver deres kjøpsbeslutninger, og hvilke markedsfaktorer som påvirker etterspørselen etter dine produkter eller tjenester. Vi kan f.eks analysere effekten av prisendringer, konkurransesituasjonen og sesongvariasjoner. Vi utvikler modeller som hjelper deg med økt konvertering og med å forutsi fremtidig etterspørsel og salgsutvikling.

KI og maskinlæring

KI og maskinlæring kan bidra til å identifisere og segmentere kunder basert på felles egenskaper, atferdsmønstre og preferanser. Sentimentanalyser evaluerer kunders oppfatning eller følelse om et produkt, tjeneste eller merkevare basert på kvalitative data fra intervjuer og sosiale medier. Prediktiv modellering forutser markedsutvikling og trender ved å analysere mønstre i historiske data. Vi har egne spesialister som utvikler skreddersydde løsninger i Python. For tiden utforsker vi KI- og maskinlæringsdrevne løsninger for avansert modellering og analyse av store datasett og tidsseriedata.