HMS og bærekraftspolicy

kontakt oss

Vi skal gjennom å følge lover og forskrifter arbeide for at ingen alvorlige ulykker skal skje i vår virksomhet. Våre ansatte skal ha et godt fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, som er bedre enn hos øvrige aktører i vår bransje.

Våre viktigste satsingsområder er de områdene hvor vi kan få den største effekt miljømessig gitt eget virksomhetsområde. Dette er transport (til og fra jobb, til og fra kundemøter, annen jobbrelatert transport), innkjøp av produkter og tjenester, avfallshåndtering/kildesortering på jobb og arbeidsmiljø.

Dersom du ønsker at vi sender deg informasjon om virksomhetens arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø, inkludert gjennomførte tiltak, resultater og klimaregnskap, send og en mail på post@opinion.no og be om det.