forbruker & bærekraft 2024

Kunnskap og innsikt som hjelper virksomheter med bærekraftig omstilling

"Arbeidet dere gjør med denne undersøkelsen er viktig for å gi oss innsikt i endringene i forbrukernes holdninger og atferd. Vi bestiller gjerne rapport i år også!"
Anne Margrete Børjesson
Markedsdirektør i Gjensidige
DNB logo
bærekraft og samfunnsansvar

Finn ut hva forbrukerne forventer av deg.

Forbruker og bærekraft er et innsiktsprosjekt om nordmenns forhold til bærekraftig utvikling. ​​Vår årlige rapport bidrar til dypere forståelse av hvordan folk forholder seg til klima og andre kriser i dagens situasjon. Innsikten kan hjelpe din virksomhet i arbeid med kommunikasjon, tilrettelegging og samarbeid med forbrukerne for å nå felles mål.  Vi ser på forbrukernes forventninger til næringslivet, inkludert bransjer som bank, sparing & forsikring, byggevarer, dagligvarer, elektronikk, flyselskaper, klær, sko & tekstiler, interiør og sports- og fritidsutstyr. Hvilke prioriteringer mener folk ulike bransjer bør gjøre?

For fjerde gang ser Opinion på nordmenns forhold til en bærekraftig utvikling. Hva mener folk om natur, miljø, klima og sosiale forhold? Hvilke ambisjoner har de, og hvilke utfordringer møter de på veien mot en mer bærekraftig livsstil? Krig og korona har ikke dempet nordmenns engasjement for langsiktige kriser som utenforskap, naturtap og forurensing. De fleste opplever klimakrisen som reell.
90%
mener menneskelig aktivitet bidrar til klimaendringer
72%
mener næringslivet må gjøre mer for en bærekraftig utvikling
47%
mener Norge bør satse på atomkraft

Faktabaserte råd om hvordan du kan spille på lag med forbruker.

Rapporten viser hva du må leve opp til og hvordan du kan skille deg ut. Du får vite hvordan du kan spille på lag med innbyggere og kunder for å nå dine bærekraftsmål, og hvordan du kan snakke om natur, miljø og klima på måter som engasjerer folk. I tillegg gir rapporten økt forståelse for sosiale og psykologiske sammenhenger knyttet til forbruk og livsstil. Den bidrar med kunnskap og inspirasjon og hjelper virksomheter til å utvikle produkter og tjenester folk vil ha – ikke bare fordi de er billige, men fordi de matcher folks mål og ambisjoner. Vil du vite mer om rapporten, ta kontakt med sunneva@opinion.no.
Omfattende data og innsikt
om folks forventninger om bærekraft til seg selv, myndighetene, næringslivet og fremtiden​.
Inspirasjon og engasjement
for ansatte i bedrifter, offentlige virksomheter og frivillig sektor som er opptatt av bærekraft i vid forstand.
Hvordan skape samarbeid mot felles mål
mellom forbrukere og politikere, byråkrater, forretningsutviklere og kommunikatører​.

Se webinaret fra lanseringen.

Her ser du høydepunkter om forbrukersegmenter, forventninger til næringslivet og hva man kan gjøre for å hjelpe folk til å endre forbruk og livsstil.

Pris og bestilling

Hva får du?
Rapport i PDF-format sendes til deg på mail innen 24 timer etter bestilling. Vi minner om at rapporten ikke kan deles med andre utenfor din juridiske enhet.
Hvordan bestille? 
Velg det som passer deg best: 
Pris for rapport: 29.000 eks. mva.
Universiteter, høyskoler og frivillige organisasjoner får 5000 kr i rabatt.
Tilpassede og engasjerende foredrag
Formidler rask og destillert innsikt også til ansatte utover de som leser rapporten for å hjelpe dere videre med bærekraftsarbeidet. Vi holder foredrag i alle sektorer og bransjer på store arrangementer og små samlinger. Du må ikke kjøpe rapporten for å bestille foredrag. Pris på forespørsel.
Trenger du mer informasjon? 
Ta kontakt på samme måte som over. Vi kan gjerne sende deg mer informasjon eller ta en kort gjennomgang på Teams/videomøte. Vi kan dessverre ikke sende deg rapporten til gjennomsyn før du kjøper.

Team bærekraft

Teamet bak Forbruker & Bærekraft 2023: Fra venstre: Kristin Øygarden, Line Enger Bjerke, Sunneva Kilsti og Roar Teige

Sunneva Kilsti

sunneva@opinion.no
+47 982 60 852

Roar Teige

roar@opinion.no
+47 977 43 207

Line Enger Bjerke

line.bjerke@opinion.no
+47 469 50 881

Kristin Øygarden

kristin@opinion.no
+47 458 81 143