forbruker & bærekraft 2024

Alt du trenger å vite om nordmenns forhold til de store, grønne spørsmålene

bærekraft og ESG

Finn ut hva forbrukerne forventer av deg

Forbruker og bærekraft er et innsiktsprosjekt om nordmenns forhold til bærekraftig utvikling. ​​Vår årlige rapport bidrar til dypere forståelse av hvordan folk forholder seg til de mange krisene i dagens samfunn, fra krig og konflikt til naturtap og sosiale forhold. Årets rapport tar for seg den globale trippelkrisen og ser på nordmenns prioriteringer av begrensede ressurser som areal og energi. Vi serverer en fersk temperaturmåling av forbrukernes forhold til norsk næringsliv og bedrifters bidrag til et mer bærekraftig forbruk. Vi ser også på noen aktuelle dilemmaer knyttet til vern av natur versus sosial og økonomisk utvikling.

Nytt av året er et eget kapittel om bærekraftig kommunikasjon, der vi ser på forbrukernes informasjonsbehov og hva som motiverer dem til å velge produkter og produsenter som tar hensyn til bærekraft.

I denne femte rapporten om nordmenns forhold til forbruk og livsstil ser vi på tema som ansvar og handling, ønsker og prioriteringer og ikke minst håpet om en utvikling som tar mer hensyn til mennesker, miljø og fremtiden.
57 %
kan minst halvere forbruket sitt uten å miste livskvalitet
65 %
mener myndighetene må regulere strengere
12 %
vil tillate mer hyttebygging

Faktabaserte råd om hvordan du kan spille på lag med forbruker.

Rapporten viser hva du må leve opp til og hvordan du kan skille deg ut. Du får vite hvordan du kan spille på lag med innbyggere og kunder for å nå dine bærekraftsmål, og hvordan du kan snakke om natur, miljø og klima på måter som engasjerer folk. I tillegg gir rapporten økt forståelse for sosiale og psykologiske sammenhenger knyttet til forbruk og livsstil. Den bidrar med kunnskap og inspirasjon og hjelper virksomheter til å utvikle produkter og tjenester folk vil ha – ikke bare fordi de er billige, men fordi de matcher folks mål og ambisjoner. Vil du vite mer om rapporten, ta kontakt med sunneva@opinion.no.
Omfattende data og innsikt
om folks forventninger om bærekraft til seg selv, myndighetene, næringslivet og fremtiden​.
Inspirasjon og engasjement
for ansatte i bedrifter, offentlige virksomheter og frivillig sektor som er opptatt av bærekraft i vid forstand.
Hvordan skape samarbeid mot felles mål
mellom forbrukere og politikere, byråkrater, forretningsutviklere og kommunikatører​.

Se webinaret fra lanseringen.

Her ser du høydepunkter om forbrukersegmenter, forventninger til næringslivet og hva man kan gjøre for å hjelpe folk til å endre forbruk og livsstil.

Pris og bestilling

Hva får du?
Rapport i PDF-format sendes til deg på e-post innen 24 timer etter bestilling. Vi minner om at rapporten ikke kan deles med andre utenfor din juridiske enhet.
Hvordan bestille? 
Velg det som passer deg best: 
Pakkepris rapport og foredrag: 35 000 eks mva.
Full pakke og knakende god pris på alt i ett: En solid rapport og et engasjerende foredrag for bare 35 000 kroner. Universiteter, høyskoler og frivillige organisasjoner får 5000 kr i rabatt.
Ønsker du bare rapporten koster den 25 000 eks mva.
En solid rapport om forbrukernes ambivalente forhold til bærekraft og forventninger til seg selv, politikere og næringslivet. Her får du alt du trenger å vite om nordmenns forhold til de store, grønne spørsmålene. Og hvilke prioriteringer de mener vi som samfunn og aktører bør gjøre for å bidra til en bærekraftig utvikling. I rapporten får du input til dine strategier, kommunikasjon, produkt- og tjenesteutvikling samt et helhetlig blikk på samspillet mellom forbrukere, myndigheter og kommersielle aktører.
Tilpassede og engasjerende foredrag til 25 000 eks mva.
Kanskje trenger du ikke selve rapporten, men ønsker inspirasjon og destillert innsikt til dine ansatte eller utvalgte grupper? Vi holder foredrag i alle bransjer og sektorer på små og store arrangementer. Prisen for et «vanlig» foredrag på inntil 1 time er 25 000 kroner. Pris for et mer omfattende eller spesialtilpasset opplegg gis på forespørsel.

Team bærekraft

Teamet bak Forbruker og bærekraft: Fra venstre: Kristin Øygarden, Line Enger Bjerke, Sunneva Kilsti og Roar Teige

Sunneva Kilsti

sunneva@opinion.no
+47 982 60 852

Roar Teige

roar@opinion.no
+47 977 43 207

Line Enger Bjerke

line.bjerke@opinion.no
+47 469 50 881

Kristin Øygarden

kristin@opinion.no
+47 458 81 143