om selskapet

Opinion er Norges største byrå innen  samfunns- og markedsanalyse.

De siste årene har vi vært bransjens vekstvinner, takket være krevende og fornøyde kunder, og høyt kvalifiserte og motiverte ansatte. Flere av våre største kunder har vært med oss lenge, noen over 25 år. Det gir solid bransjekunnskap som gjør oss til konstruktive analytikere og rådgivere.

Som eneste store, lokalt eide byrå er vi daglig i tøff konkurranse med de store globale. Styrken vår ligger i være tett på norske forbrukere, tett på kundene våre og tett på våre ansatte. Vi tror oppriktig at en sunn og god kultur er grunnlaget for å lykkes.

Aller viktigst for oss er at kundene våre kan bruke innsikten vi leverer til å forstå og utvikle sin virksomhet og marked. Vi bidrar med gode løsninger, smart og effektiv distribusjon, tydelig visualisering og inspirerende presentasjoner.

Vi er bransjens vekstvinner, fortsatt 100% eid av de ansatte.

145
millioner i omsetning 2023
67 %
lønnsom vekst siste fire år
55
ansatte totalt
1000
store og små oppdrag i år

"En sjelden kombinasjon av størrelse og autonomi."

John lauring pedersen, adm. dir.
Opinion er en sjelden fugl på analysehimmelen. Vi har nemlig den uvanlige kombinasjonen av størrelse og autonomi i et marked av internasjonalt eide og sentralstyrte byråer. Vi kan fokusere 100 % på kundene våre og deres unike lokale utfordringer. Vi kan ta de beslutningene vi mener er best for det norske markedet, for våre kunder og våre ansatte. Det tror vi du vil merke, både som kunde og ansatt. Faktisk er vi kåret til et av landets beste selskaper å jobbe for. Vi jobber målrettet og kontinuerlig med å utvikle oss selv og vår kompetanse. I 2023 kåret e-læringsplattformen Videocation oss til Norges mest lærende bedrift, vår kollega Ole Brauteset ble kåret til Årets Innovatør i analysebransjen og i 2022 ble Alexandra Palm Årets Talent. De føyde seg dermed inn i rekken av flere slike priser de siste årene.

Opinions posisjon i samfunn og marked.

Tett på
det norske folk, våre kunder, samfunnstrendene og faget vårt.
Uavhengig
frittstående og faktabasert analytiker og rådgiver for våre kunder.
Pålitelig
og faglig sterk kilde til faktabasert innsikt om Norge og nordmenn.
Navigatør
som fortolker og formidler innsikt om hvor marked og samfunn er på vei.

"Medier, myndigheter og kunder bruker oss som kilde til troverdig innsikt."

tove botnen, markedsdirektør
Et selskap som Opinion lever av tillit: Tillit hos våre kunder som skal ta viktige beslutninger. Tillit i offentligheten som skal stole på våre fakta, og tillit i befolkningen som svarer på våre undersøkelser. Den tilliten er vi svært opptatt av å ta vare på gjennom å alltid være etterrettelige, og aldri kompromisse på faglig kvalitet og etisk standard. Vi ser det som en viktig samfunnsoppgave å levere aktuell innsikt om det norske folk og samfunn. Opinion har bygget en sterk merkevare gjennom 35 år, og har i flere år vært det mest siterte analysebyrået i norske medier. Ikke så viktig i seg selv, men det forteller oss at Opinion nyter høy tillit i den norske offentligheten, og i befolkningen. Også kundene våre har glede av en slik tillit og synlighet, da det bidrar til høy kvalitet og gode responsrater i undersøkelser, og gjør oss attraktive som arbeidsplass for de beste talentene.

Offisielt en av landets beste arbeidsplasser.

98 %
av de ansatte oppgir høy tilfredshet med arbeidsplassen, ifølge offisiell score i den nasjonale undersøkelsen Great Place To Work i 2022. Det er i toppskiktet blant alle landets bedrifter uansett bransje.
98 % er helt i topp blant alle Norges bedrifter.
- Trude Olsen fra GP2W
Læring
er en viktig del av hverdagen for oss i Opinion gjennom både interne og eksterne opplegg. I 2022 ble vi kåret til "Mest lærende bedrift" av nettkurs-leverandøren Videocation.
Talent
har vi alle, men noen trekkes spesielt frem: Fem ansatte har vunnet prisen Årets Markedsanalytiker, to er kåret til Årets Talent og vi har vinnere av hederspriser, foredragspriser og priser for innovasjon i bruk av data i marketing.

"Gode resultater følger av god ledelse og en sunn kultur."

Helge onsum, styreleder
Opinion har vist solid vekst og resultater gjennom en rekke år. Det er imponerende, spesielt når resten av bransjen opplever begrenset vekst og mange bedrifter og byråer innen marketing ser ut til å møte tøffere tider. Som styreleder kan jeg se selskapet delvis utenfra, og sammenligne med andre bransjer. Mitt inntrykk er at Opinion har lykkes med å bygge en sunn sammensetning av kunder, og ikke minst en sunn, inkluderende, kundeorientert og innsatsvillig kultur. Jeg vil skryte av den dyktige ledelsen, som jeg opplever har lykkes svært godt med både forretningsmessig strategi og kulturbygging.

Fremtidsrettet og i utvikling.

Teknologi
preger også vår bransje, noe vi tar på alvor gjennom satsning på avansert analytics og dataplattformer.
Trender
og trendanalyse er en av våre spesialiteter, noe som gjør oss til landets ledende på forbrukertrender.
Digitale
metoder i markedsanalyse er blant våre styrker, der vi er blant nordens ledende.
KI og ML
er på alles agenda, også vår: vi utvikler nye løsninger basert på kunstig intelligens og maskinlæring.

"Med kort vei fra idé til handling er vi ofte først ute med det neste."

ole petter nyhaug, kreativ leder
Opinion er et lokalt eid selskap i konkurranse med de store globale. Vi må snu oss raskt og ligge i forkant for å være konkurransedyktige. Derfor er det kort vei fra idé til handling hos oss, når kundene og utviklingen krever det. Allerede på 80-tallet var Opinion ledende innen metodeutvikling. Vi var faktisk først blant norske byråer med data-assisterte telefonintervjuer (CATI for kjennere). I senere år har vi vært tidlig(st) ute her til lands med innsiktscommunities, trendanalyse, nevroanalyse, sensor- og lokasjonsbasert datainnsamling, automatiserte reiseanalyser, nettvarder, digital storytelling, chatbots og segmentering basert på maskinlæring. For å nevne noe. Akkurat nå gir utviklingen i kunstig intelligens følelsen av en ny gullalder for oss som analyserer store datamengder og komplekse sammenhenger for våre kunder.

Vår posisjon og vårt eierskap er resultat av 35 års historie.

Kort historikk
Opinion ble stiftet i Bergen i 1986, med den kjente og kjære statsviteren Frank Aarebrot blant initiativtagerne. Vi ble tidlig ledende innen metodeutvikling innen samfunns- og markedsanalyse Norge.

Selskapet var eid av FAFO fra slutten av 90-tallet til tidlig 2000-tall, før investeringsselskapet Media & Research Group (MRG) overtok i 2004 og flyttet selskapet til Oslo. I dag er Opinion eid av de ansatte som resultat av flere fusjoner og oppkjøp underveis: Intera ResearchLab, Bengal Consulting, Makrosikt, Scanstat, Perduco og OnLive Research er i dag Opinion, samtidig som mange av selskapenes tidligere eiere og ansatte fremdeles er hos oss. Opinions eierskap og ledelse har hovedsakelig vært uendret de siste 10 årene.
Eierskap
Opinion AS´ eierselskap Opinion Holding AS eies 100 % av 15 ansatte partnere og enkelte tidligere ansatte. Største eiere er Tor Erik Jørgensen, Ole Petter Nyhaug og John Lauring Pedersen via sine personlige selskaper. Opinion Holding eier 51 % av teknologiselskapet Encount AS. I 2022 solgte vi vårt heleide datainnsamlingsselskap Polling & Statistics til Norstat.
Opinions styre og ledelse
Fra venstre: Tor Erik Jørgensen (styremedlem), John Lauring Pedersen (adm. dir.), Ole Petter Nyhaug (styremedlem), Anne-Birgitte Høyerholt (COO), Vilde Vågsland (styremedlem/ ansattes representant), Helge Onsum (styreleder). Alle er til daglig ansatt i selskapet, med unntak av styreleder.