Opinions bestemmelser for personvern

Vi behandler data om deg når du inviteres til å delta i en undersøkelse i regi av Opinion eller registrerer deg i kontaktbaser i forbindelse med nyhetsbrev eller seminar. Vi behandler kun de opplysningene som er nødvendige for å oppnå formålet. På denne siden kan du lese alt om vår policy for personvern og databehandling.
kontakt oss

Hvorfor og hvordan vi behandler data

Du bestemmer selv om du vil delta i undersøkelser

Dersom du deltar i en av våre undersøkelser, for eksempel et telefonintervju eller en web-survey vil vi alltid sørge for å minimere dataene vi samler inn for undersøkelsen, ved å kun behandle informasjonen og stille spørsmålene som er relevante for analysen.

Å delta i våre undersøkelser er alltid frivillig. Vi vil alltid fortelle deg hva som er formålet med undersøkelsene i invitasjoner til disse og det skal også være spesifisert hvordan informasjonen du deler med oss vil bli behandlet. Som regel vil vår oppdragsgiver fremkomme i invitasjonen, men i enkelte tilfeller er det et poeng at dette holdes hemmelig for å ikke påvirke resultatene i undersøkelsen. I de fleste slike tilfeller vil oppdragsgiveren gjøres kjent når undersøkelsen avsluttes. Du kan alltid be om informasjon om bestiller av undersøkelsen ved å kontakte oss.

Hvilken informasjon har vi om deg?

Når Opinion inviterer deg til å delta i en undersøkelse, behandler vi personopplysninger som navn, e-postadresse, telefonnummer, alder og hvilken kommune eller landsdel du bor i (normalt ikke din postadresse). I mange tilfeller er dette personopplysninger som er tilgjengelige i offentlige registre. I andre tilfeller mottar vi opplysningene fra våre oppdragsgivere, for eksempel når det skal gjennomføres brukerundersøkelser eller kundeundersøkelser.

Vi benytter din kontaktinformasjon til å invitere deg til å delta i undersøkelser. Informasjonen du oppgir i disse blir sammenstilt med opplysningene fra de andre som har deltatt i undersøkelsen, og viderelevert til våre kunder i anonymisert form og brukes til statistiske formål. Personlige opplysninger som vil kunne identifisere enkeltpersoner vil ikke gis videre til våre oppdragsgivere uten at vi på forhånd har fått eksplisitt samtykke til dette.

Vi følger lovens strenge krav

Opinion AS er underlagt strenge juridiske krav både til personvern og datasikkerhet. Vi arbeider i tråd med Datatilsynets retningslinjer og bestemmelsene i gjeldende personopplysningslov, herunder EUs forordning 2016/679 og lov om behandling av personopplysninger. I tillegg til personopplysningsloven og Datatilsynets retningslinjer, omfatter dette også Esomars (www.esomar.org) og Norges Markedsanalyseforenings (http://www.analysen.no/) etiske regler og bransjestandard.

I tillegg bestemmer du hvilken og hva slags informasjon du vil oppgi. Du står alltid fritt til å trekke tilbake ditt samtykke hvis du angrer på at du deltok i en undersøkelse. Hvis dette er tilfelle, ta kontakt med Opinions personvernombud.

Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere)

Opinion benytter faste underleverandører til å gjennomføre undersøkelser på våre vegne. I tilfeller der slike benyttes har Opinion ansvar for å påse at databehandler/underleverandør følger gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandleravtale. Databehandling skjer alltid i overenstemmelse med vår personvernerklæring og under de nødvendige sikkerhetsforanstaltninger. Fullstendig oversikt over underleverandører publiseres ikke av sikkerhetshensyn, men kan oppgis på forespørsel.

Når undersøkelser utføres for våre kunder mottar de kun anonymiserte resultater av studien i sin helhet og aldri dine personlige data. Navn, postadresse, epost-adresse eller andre personlige opplysninger som vil kunne identifisere enkeltpersoner vil ikke gis videre til våre kunder eller andre uten at vi på forhånd har fått eksplisitt samtykke til dette.

Anonymisering og sletting av personopplysninger

Opinion har strenge rutiner for anonymisering og sletting av personopplysninger. Som prinsipp slettes all persondata så fort vi ikke lenger har behov for å oppbevare disse for å oppfylle formålet. I praksis betyr dette at alle personopplysninger slettes når et prosjekt ansees som avsluttet.

Informasjonssikkerhet

Vi vedlikeholder kontinuerlig rutiner og tiltak for å hindre at uvedkommende får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler knyttet til tilgang til, retting, sperring og sletting av personopplysninger.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. I samsvar med gjeldende lovgivning kan du be om innsyn og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av disse. Du har rett til å motta disse opplysningene uten vederlag, i tråd med kravene i lovgivningen.

Personvernombud

Opinion AS har et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Forespørsler om innsyn, retting og sletting, samt meldinger om avvik håndteres av personvernombudet. Dersom du har ytterligere spørsmål om behandling og prosessering av dine data, kan vårt personvernombud, Jørgen Hafstad Bang kontaktes på (jorgen@opinion.no) eller til Opinion AS v/personvernombudet, Vulkan 16, 0178 Oslo.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte vårt personvernombud. Videre har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene (www.datatilsynet.no)

Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev og seminarer

Hvis du ønsker, kan du abonnere på nyhetsbrev og seminarinvitasjoner fra Opinion. Dersom det ikke foreligger et eksisterende kundeforhold innebærer dette at du samtykker til å jevnlig motta e-post med de nyhetsbrevene du har valgt å abonnere på. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Opinion AS vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet. Avmeldingsmulighet finner du også nederst i hvert nyhetsbrev eller seminarinvitasjon.

I tilfeller der det foreligger et eksisterende kundeforhold har Opinion AS en berettiget interesse i å markedsføre seg overfor sine kunder. Du kan når som helst be om å bli slettet fra vår mailingliste. For å kunne sende nyhetsbrevene til riktig person er det nødvendig å registrere seg med navn og e-postadresse, bedriftsnavn og stillingstittel, og ved påmelding til et av våre seminarer vil vi også be om ditt telefonnummer. Disse opplysningene lagres i en egen database og vil ikke bli videreformidlet til andre. Du kan når som helst be om innsyn i disse opplysningene og be om at informasjonen slettes. Personopplysningene vi har lagret om deg som har samtykket til å motta våre nyhetsbrev og seminarinvitasjoner lagres så lenge du er abonnent.


Behandling av personopplysninger for jobbsøkere

Når du sender inn CV, søknad og andre relevante dokumenter i forbindelse med jobbsøknad samles det inn personopplysninger. Personopplysningene vi behandler i forbindelse med rekruttering er blant annet personalia og jobb- og utdanningsdetaljer. Personopplysningene innhentes fra jobbsøkerne. I tilfeller der Opinion benytter leverandør av rekrutteringstjenester vil behandlingen være bundet av databehandleravtale. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål enn behandling knyttet til jobbsøking og slettes når formålet med behandlingen er oppnådd.

Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet ett år etter at vedkommende søkte på stilling hos Opinion, med mindre vedkommende blir ansatt eller samtykker til at opplysningene oppbevares lengre. Det presiseres at jobbsøkere kan få opplysningene slettet når de måtte ønske det.

Når du bruker denne nettsiden

Vår nettside benytter informasjonskapsler og Piwik PRO. Vi har vurdert Piwik PRO til å være et tryggere alternativ til Google analytics med hensyn til GDPR.

Informasjonskapsler – ofte kalt «cookies»: Informasjonskapsler plasseres automatisk i din nettleser når du besøker en nettside, og gjør at en nettside kan kjenne deg igjen dersom du benytter samme nettleser. Informasjon som samles inn og lagres på nettsidens server er typisk IP-adresse, hvilken type nettleser man bruker, dato og tid for besøk, om du har handlet noe eller fylt inn et kontaktskjema.

Piwik Pro: Vi bruker Piwik Pro for å analysere brukeratferd på vår nettside. Når du besøker vår nettside blir det plassert en informasjonskapsel i din nettleser. Disse informasjonskapslene lagrer hvordan våre besøkende kom inn på vår nettside (f.eks fra søkemotor, facebook osv), geografisk lokasjon (land/by), hvor mange ganger man har besøkt nettsiden tidligere (via samme nettleser), hvilke sider som er besøkt og hvor lang tid man var inne på nettsiden. Les mer om cookies gjennom Piwik PRO her: https://help.piwik.pro/support/privacy/cookies-created-for-visitors-by-piwik-pro/

Endringer i personvernerklæringen

Det kan forekomme endringer i vår personvernerklæring. Dato for siste endring er 08.12.2021. Vi oppfordrer interesserte til å jevnlig undersøke vår nettside for endringer.

Mer info om cookies

Hva er informasjonskapsler og lokal datalagring?

Lokal lagring av data skjer når nettleseren din lagrer ulike typer data på din enhet (stasjonær datamaskin, bærbar datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett). Slike data kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, krypterte nøkler som identifiserer din bruker-økt, hvilket panel du besøker og hvilken nettleser du bruker.

Informasjonskapsler (cookies) er en type lokal lagring av data. Dette er små tekstfiler som lagres på enheten din slik at våre tjenere kan gjenkjenne nettleseren din. Informasjonskapslene inneholder ikke direkte identifiserbare persondata, slik som ditt navn, adresse, telefonnummer eller lignende, men informasjon om handlinger din nettleser har utført på vår nettside. Informasjonskapsler kan slettes manuelt i nettleseren din.

Forskjellige typer informasjonskapsler

Informasjonskapsler klassifiseres vanligvis på to måter:

Etter utløpsdato

Øktlagring – inneholder kun data fra din nåværende nettleserøkt (eller -sesjon). Disse informasjonskapslene slettes når du lukker nettleseren din, eller skrur enheten din helt av, og på den måten avslutter økten.
Vedvarende lagring – data som forblir lagret på enheten inntil en bestemt utløpsdato, selv etter at nettleserøkten er avsluttet. Utløpsdatoen vil variere med formålet og kan være om et døgn, neste uke eller neste år.

Etter hvilket domene de tilhører
Førstepart – plasseres av den som driver nettstedet du er på. Dette er lokal lagring som plattformen setter selv og trenger for å levere en best mulig opplevelse til brukerne.
Tredjepart – settes av andre enn den som driver nettstedet. Dette kan for eksempel være for å analysere trafikkmønsteret på plattformen.

Hvorfor bruker Opinion informasjonskapsler på sine nettsider?

Vi benytter informasjonskapsler på våre nettsider for å håndtere din brukerøkt, inkludert autentisering og informasjon om hvilket sider du besøker.

I tillegg kan vi bruke informasjonskapsler fra tredjeparter for å måle og analysere trafikken og bruk av nettsidene og spore adferd for å forbedre tjenestene våre.

Kan jeg deaktivere eller slette informasjonskapsler?

I nettleseren din kan du selv administrere og slette informasjonskapsler.