Transport og mobilitet

Elbilforeningen fikk hjelp til å forstå fremtidens elbilmarkedet i Norden

Siden 2018 har Opinion hjulpet elbilforeningen med å kartlegge det nordiske markedet for elbiler.
Med Nordisk Elbilbarometer har vi kunnet følge utviklingen i elbilmarkedet over tid, et marked som er i rivende utvikling. Vi har dermed stått godt rustet til å møte fremtiden, og dimensjonere egen kapasitet og kommunikasjon til det som møter oss lenger ned i veien. Det nordiske perspektivet har også vært viktig for oss, med tanke på at vi da kan bistå våre nordiske søsterforeninger, som har mindre ressurser enn oss.
Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening
Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil diskutere om dette eller lignende kundecase kan være til inspirasjon for løsninger på dine egne innsiktsbehov. Vår kontakperson er
Utfordringen

Elbilforeningen ønsket innsikt om fremtidige elbilkjøp

Norsk elbilforening har siden 1995 arbeidet for elbilistenes sak i Norge. Foreningen, som er verdens største i sitt slag, har 120.000 medlemmer, og har vært en synlig og profilert aktør gjennom den norske elbilrevolusjonen. Elbilforeningen har hele tiden gjennomført spørreundersøkelser mot sine medlemmer, og er godt informert om hva elbilistene er opptatt av. Imidlertid har de hatt mindre data om hva de som ennå ikke kjører elbil tenker, og i hvilket tempo overgangen til utslippsfrie kjøretøyer går.

løsningen

Opinion tracker årlig holdninger til elbiler i Norden

I 2018 besluttet Norsk elbilforening  å sette opp en årlig tracker for å måle hvor mange i befolkningen som vurderer utslippsfrie biler, og i samarbeid med Nordic Energy Research inkluderte man også de øvrige nordiske landene Sverige, Finland, Danmark og Island. Det var viktig å måle planer om neste kjøretøy likt mellom de ulike landene, og Opinion fikk dermed i oppdrag å lage en standardisert måling med representative utvalg på tvers av Norden. På basis av disse målingene kunne vi dermed estimere fremtidig mix avkjøretøy i det enkelte land.

resultatet

Elbilforeningen har blitt en verdifull kilde for innsikt for sine medlemmer, bilindustrien og myndigheter

Først og fremst fikk vi bekreftet at Norge stod i en særstilling når det gjaldt kjøp av utslippsfrie biler i Norden – andelen var langt høyere enn i de øvrige nordiske landene. Vi så imidlertid samtidig at Island også lå et stykke over øvrige land i kjøpsintensjon av utslippsfrie biler. Lengst tilbake lå Finland, hvor det var svært få som hadde planer om kjøp av elbil.

Nå er denne undersøkelsen gjennomført hvert år siden 2018, og vi har gradvis sett en utvikling gjennomperioden, også utenfor det norske og islandske markedet. Vi har også sett at estimatene våre for antall solgte biler har stemt godt, selv om disse forstyrres av at det tidvis har vært store leveringsproblemer av elbiler. Vi har også sett hvordan forbrukernes barrierer gradvis har endret karakter – rekkeviddeangsten, som det var så mye fokus tidligere, er blitt mindre, mens andre forhold har kommet opp.

Denne innsikten har gjort at Norskelbilforening har kunnet gi bilindustrien og myndighetene verdifull innsikt i hvordan man skal oppmuntre befolkningen til å gå over til utslippsfrie biler.

Vil du vite mer om dette caset eller diskutere dine egne utfordringer? Ta kontakt med: