Mat og drikke

Norgesmøllene relanserte sine glutenfrie brødprodukter

Ved å bli bedre kjent med målgruppen gjennom digitale fokusgrupper, agentoppdrag, webundersøkelse, TURF-analyse og smakstester kunne Norgesmøllene utvikle en ny produktportefølje.
Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil diskutere om dette eller lignende kundecase kan være til inspirasjon for løsninger på dine egne innsiktsbehov. Vår kontakperson er
Sunneva Kilsti
Utfordringen

Den glutenfrie brødserien Møllerens ferdigbakt gjorde det dårligere enn forventet på markedet

Brødserien gjordedet dårligere enn forventet og Norgesmøllene ville forstå hvorfor. De trengte mer kunnskap om målgruppen og kategorien. Med et ønske om årelansere brødserien ville Norgesmøllene ha en forståelse av hva som kunneforbedres for å møte forbrukernes behov.

løsningen

Opinion ble kjent med målgruppen gjennom agentoppdrag etterfulgt av digitale fokusgrupper

Med en sammensatt problemstilling hadde vi først og fremst behov for å bli kjent med målgruppen. Hva er de opptatt av ved valg av glutenfri brødprodukter? Og hvilke behov har de når det kommer til smak, konsistens og innhold?

Vi inviterte respondenter fra hele landet med på et agentoppdrag etterfulgt av digitale fokusgrupper. I et agentoppdrag er vi digitalt ute i felt sammen med respondentene. I dette tilfellet ba vi dem om å utforske den glutenfrie brødkategorien i butikk og å smake på spesifikke produkter i kategorien. Alle ble bedt om å gi en tilbakemelding på smak, konsistens, lukt og produktinnhold.

I etterkant av agentoppdraget gjennomførte vi digitale fokusgrupper for å gå mer i dybden på erfaringer med Møllerens ferdigbakte. Gjennom agentoppdraget ble vi kjent med hvordan det er å handle glutenfritt brød i butikk og hvordan forbruker forholder seg til kategorien. Smakstesten etter butikkbesøket gjorde at vi til slutt fikk en inngående forståelse av Møllerens ferdigbakte.

resultatet

Ny produktportefølje med nye og gode oppskrifter ble populær

Prosjektet la grunnlaget for flere innsiktsaktiviteter før endelig lansering. Norgesmøllene benyttet den kvalitative innsikten til å teste nye produktidéer i en kvantitativ undersøkelse. Deretter ble det gjennomført en TURF-analyse for å få en pekepinn på hvilken sammensetning av produkter som ville gjøre det best på markedet.

Med ny produktportefølje ble det utviklet nye og gode oppskrifter. Før endelig lansering gjennomførte vi i Opinion en smakstest på de nye produktene, som fikk gode tilbakemeldinger. Resten er salgshistorie.

Vil du vite mer om dette caset eller diskutere dine egne utfordringer? Ta kontakt med:
Sunneva Kilsti
Seniorrådgiver og fagsjef bærekraft
sunneva@opinion.no