Kultur og underholdning

Norsk Tipping løser små og store innsiktsbehov i dedikert kundepanel

Norsk Tipping har hatt eget kundepanel hos Opinion siden 2021. Kundepanelet blir brukt på tvers av avdelinger hos Norsk Tipping og innsikten fra panelet brukt som beslutningsgrunnlag, tilleggskilde for hypoteser og for at Norsk Tipping skal bli bedre kjent med kundene sine.
Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil diskutere om dette eller lignende kundecase kan være til inspirasjon for løsninger på dine egne innsiktsbehov. Vår kontakperson er
Marianne Wille Syvertsen
Utfordringen

Norsk Tipping har behov for å komme i dialog med sine spillere for å sikre en god kundeopplevelse med trygge rammer.

Norsk Tipping har et samfunnsoppdrag som skal tilby både et ansvarlig og attraktivt spilltilbud til Norges befolkning. Norsk Tipping skal også forebygge problemspill og økonomiske misligheter. I det kontinuerlige arbeidet mot å sikre en god kundeopplevelse med trygge rammer har Norsk Tipping et behov for å komme i dialog med sine spillere.

 

løsningen

Et kundepanel hos Opinion gir rask og enkel dialog med Norsk Tipping sine spillere.

For å hjelpe Norsk Tipping med å komme i kontakt med sine spillere har Opinion samlet de mest sentrale målgruppene i et kundepanel. Kundepanelet skal gjøre målgruppen lett tilgjengelig og enkelt å bruke for kunden til enhver tid. Et kundepanel senker automatisk terskelen for å komme i dialog med kunden, og det blir umiddelbart lettere å få tilbakemeldinger på små og store problemstillinger som i sum har mye å si for den generelle kundeopplevelsen.

Kundepanelet har en kvalitativ tilnærming og fungerer som en digital sparringspartner. Norsk Tipping har et dedikert team hos Opinion som oppmuntrer spillerne til deling gjennom trygg dialog og morsomme innsiktsaktiviteter. I panelet benytter vi ulike metoder som eksempelvis chats, diskusjoner, agentoppdrag og surveys.

resultatet

Kundepanelet gir akkumulert innsikt gjennom mange prosjekter med ulike tema og metoder

Siden oppstart våren 2021 har Opinion opparbeidet seg en mengde innsikt på tvers av ulike områder hos Norsk Tipping. Den akkumulerte innsikten teamet hos Opinion opparbeider seg gjør det mulig for Opinion å løfte blikket og se de større linjene tvers av ulike områder. Gjennom en rekke aktiviteter i kundepanelet har vi også blitt godt kjent med hvordan Norsk Tipping jobber, deres fokusområder og fagbegreper. Innsikten fra panelet skaper også AHA-opplevelser gjennom ny innsikt som uventet dukker opp og beriker eksisterende prosjekt og setter i gang nye prosesser.

I løpet av panelets levetid har vi blant annet testet nye og eksisterende spillkonsepter. Vi hjalp Norsk Tipping med å kartlegge opplevelsen av Fantasy gjennom chats og agentoppdrag. I prosjektet kartla vi spillernes forventninger til Fantasy, opplevelsen av dagens løsning og så nærmere på hvilke områder Norsk Tipping må forbedre for å kunne være en trygg og god leverandør av Fantasy. Vi har testet nye funksjoner i Oddsen, blitt bedre kjent med Flax-lodd spillerne og kjørt brukertester på hjemmesiden.

I tillegg til test av spillkonsepter jobber vi mye med å få tilbakemelding på ulike former for kommunikasjon og kundeopplevelser. Vi ber respondentene i panelet om å evaluere kampanjer, annonser og uttrykk. Vi har også gjort både kvalitative og kvantitative brukertester for app og webside. Norsk Tipping opptatt av å være en ansvarlig tilbyder av spill, og i mange av prosjektene ber vi derfor spillerne om å evaluere opplevelsen av ansvarlighet ut fra prosjektets kontekst.  

Vil du vite mer om dette caset eller diskutere dine egne utfordringer? Ta kontakt med:
Marianne Wille Syvertsen
Fagsjef for digitale metoder
marianne@opinion.no