Kultur og underholdning

Vikingtidsmuseet fikk hjelp med å nå unge målgrupper

Ved hjelp av blant annet minigrupper og etnografiske studier, fikk Vikingtidsmuseet innsikt til å skape en engasjerende utstilling for barn. 
Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil diskutere om dette eller lignende kundecase kan være til inspirasjon for løsninger på dine egne innsiktsbehov. Vår kontakperson er
Lykke Vibeke Bjørnøy
Utfordringen

Kulturhistorisk museum ønsket å skape et engasjerende museum for barn

Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum stod overfor en utfordrende oppgave med å utforme det nye vikingmuseet på Bygdøy slik at det appellerte til målgruppen 10-13 år. Det var nødvendig å skape en engasjerende og pedagogisk opplevelse for denne aldersgruppen, samtidig som man trigger nysgjerrighet og læringslyst hos barn. Å forstå hva som virkelig engasjerte og fascinerte denne aldersgruppen var sentralt for å skape et vellykket museum.

løsningen

Opinion ble kjent med målgruppen gjennom fokusgrupper og etnografi

For å håndtere denne utfordringen organiserte vi en omfattende forskningsmetodikk. Først organiserte vi minigrupper med målgruppen for å få innsikt i deres interesser og preferanser knyttet til vikinghistorien. Deretter gjennomførte vi etnografiske undersøkelser på andre museer for å observere hvordan barna interagerte med utstillinger og læringsressurser.

resultatet

Vikingtidsmuseet fikk konkrete anbefalinger til utforming av utstillinger

Resultatet av vår forskning var et sett med håndfaste analyseverktøy som gav dyp innsikt i målgruppens behov og ønsker. Basert på disse innsiktene utviklet vi konkrete anbefalinger for utforming av utstillinger, interaktive elementer og læringsressurser som ville engasjere og undervise barna på en meningsfull måte.

Vår tilnærming med minigrupper, fokusgrupper og etnografiske undersøkelser viste seg å være avgjørende for å forstå de subtile nyansene i målgruppens preferanser. Vikingtidsmuseet har nå et solid fundament basert på empiriske eksempler de kan bruke i et nytt fremtidig museum.

Dette prosjektet illustrerer effektiviteten av en forskningsbasert tilnærming til utforming av kulturelle institusjoner for spesifikke målgrupper.

Vil du vite mer om dette caset eller diskutere dine egne utfordringer? Ta kontakt med:
Lykke Vibeke Bjørnøy
Senioranalytiker og fagsjef for kvalitative metoder
lykke@opinion.no