Ellisiv Bergheim

Seniorrådgiver og leder for kvalitativ avdeling
Ellisiv Bergheim
er en av våre foredragsprofiler.
Se foredragsprofilen her
telefon
47 982 39 436
epost
ellisiv@opinion.no
LinkedIn logo

Ellisiv er leder for kvalitativ avdeling i Opinion og har 18 års erfaring fra analysebransjen med et bankende hjerte for kvalitative problemstillinger og metoder. Hun jobber bredt og har erfaring fra en rekke problemstillinger, alt fra eksplorative og utforskende studier til målgruppeanalyser, behovskartlegging, konsepttester og offentlige utredninger. Over årene har hun jobbet mye innen FMCG, og i tillegg til studier knyttet til spisevaner, livsstil, bosituasjon, mediebruk og utdanning, har hun også jobbet med ulike former for B2B-studier. «Nysgjerrighet, engasjement og empati er viktige egenskaper når vi gjennomfører kvalitative studier i Opinion. Det skal være en positiv opplevelse å være med i en studie for oss!» sier Ellisiv. Ellisiv har tidligere vært Head of Qual i Ipsos Norge og jobbet også flere år som seniorkonsulent, både i Ipsos og i Nielsen. Hun er utdannet medieviter, med hovedfag fra Medievitenskap ved Universitetet i Bergen.