Nyhet
8.2.2024
8.2.2024

Skispor til begjær eller besvær

Dette er en kommentar skrevet av
John Lauring Pedersen
Adm. Direktør
Dette er en analyse skrevet av
John Lauring Pedersen
Adm. Direktør
Diskusjonen om fotgjengere i skiløypene vekker engasjementet i det norske folk. Opinion gjennomførte nylig en undersøkelse for å kartlegge holdningene til bruk av skiløyper, og resultatene viser en delt befolkning.

Det er mye engasjement i det norske folk nå om dagen – krigen på Gaza, krigen i Ukraina, det kommende presidentvalget i USA og juks med masteroppgaver. Samt selvsagt vinterens snakkis i både redaktørstyret og sosiale medier: Er det greit å gå på bena i skiløypene eller ikke. Den har til og med gitt næring til Aftenpostens leder, som konkluderte klart i skiløpernes fravær.

Med alt dette engasjementet ble vi nysgjerrige på hvor frontene står. Med Opinions samfunnsmonitor gjennomførte vi derfor i forrige uke en undersøkelse blant et landsrepresentativt utvalg av Norges befolkning (n=1008). Vi stilte to spørsmål:

Har du gått på langrenn i løpet av de siste 12 månedene?

Synes du at preparerte skiløyper bør forbeholdes kun de som går på ski, eller bør alle kunne gå i og benytte skiløyper?

Det norske folk er delt

Først og fremst er det ikke alle som går på ski i Norge, selv om det nasjonale selvbildet kanskje skulle tilsi det – «bare» 1 av 3 nordmenn svarer i undersøkelsen at de har gått på langrenn siste 12 måneder. Dette er i tråd med det SSB målte i levekårsundersøkelsen i 2021.

Ser vi på holdninger til bruk av skiløypene er det norske folk ganske delt. Halvparten i undersøkelsen svarer at de ønsker skiløypene forbeholdt skiløpere, mens 35 % svarer at alle må kunne benytte skiløypene, uansett om man har ski på bena eller ikke. De resterende 15 % har ingen formening i dette spørsmålet.

Ser vi på svarene blant de som sier de har gått på ski siste 12 måneder er det ikke mer enn 6 av 10 som ønsker fotgjengerne ut av skiløypene, mens 1 av 3 sier at alle bør kunne benytte løypene. Dette er kanskje litt overraskende når man leser kommentarfeltene, hvor det primært har vært folk uten ski på bena som har argumentert for sin rett til å bruke skiløypene, skattebetalere som de er, mens skiløypene ofte blir forsvart av dem som benytter herlighetene, som kombinertløper Kaspar Moen Flatla.

Halvparten i undersøkelsen svarer at de ønsker skiløypene forbeholdt skiløpere, mens 35 % svarer at alle må kunne benytte skiløypene, uansett om man har ski på bena eller ikke.

I sum: Dette er en sak som engasjerer og splitter. Og enda har vi ikke undersøkt spørsmål som skøyting i klassiske spor, hunder med eller uten bånd i løypa eller om det er innenfor å rope «løype» for å få noen ut av skisporet når man er i ferd med å sette pers inn til Kikut. For å nevne noen av de mange konfliktspørsmålene man kan finne ute i vakker natur rundt i kongeriket.