Ole Brauteset

Seniorrådgiver
Ole Brauteset
er en av våre foredragsprofiler.
Se foredragsprofilen her
telefon
+47 916 01 971
epost
ob@opinion.no
LinkedIn logo

Ole jobber med mobilitet, reisevaner og transport. Han har primær rolle som kundeansvarlig for offentlige oppdragsgivere med omfattende rammeavtaler. I tillegg har han hovedansvar for Opinions satsing innen reisevaner og mobilitet. Ole har jobbet i analysebransjen i mer enn tre tiår og har solid kompetanse på metodevalg, utvalgsplanlegging og spørreskjemautvikling, samt tolkning av resultater. I tillegg jobber han tett med partnere innenfor utvikling av digitalisert datafangst. Tidligere har han vært gründer og daglig leder/styreleder, og har solid forretningsforståelse.

Innlegg om eller av

Ole Brauteset

Her var det tomt gitt.