Nyhet
27.4.2023
27.4.2023

1 av 2 har tillit til at Forsvaret vil rydde opp

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Opinions samfunnsmonitor avdekker at 36% av befolkningen ikke stoler på at Forsvaret vil klare å rydde opp i mobbing og trakassering, til tross for forsvarssjefens innsats mot problemet.

Den siste tiden har det vært økt fokus på mobbing og trakassering i Forsvaret. Forsvarssjefen Eirik Kristoffersen skrev en kronikk på NRK.no der han påpekte at mobbing og trakassering ikke skal tolereres i Forsvaret.

Tall fra Opinions samfunnsmonitor viser at 1 av 3 (36 prosent) ikke har tillit til at Forsvaret vil klare å rydde opp i situasjonen. Mens 51 prosent har tillit til at forsvaret vil klare å rydde opp, svarer 13 prosent at de ikke vet hva de skal tro.

Flertallet har tillit til forsvaret og forsvarssjefen, men likevel burde det vekke bekymring for forsvarsledelsen at over 1 av 3 ikke har tillit til at forsvaret kan rydde opp. Forsvaret er jo en institusjon som folk i utgangspunktet har høy tillit til.

Sier Martin Stubban, rådgiver i Opinion

Undersøkelsen viser også at tilliten til at Forsvaret kan rydde opp, er høyere blant Ap- og Høyre-velgere enn hos velgere av andre partier. Stubban mener dette skyldes at velgerne til Ap og Høyre generelt sett har høyere tillit til forsvaret, og at dette påvirker resultatene. På samme måte ser vi at tilliten til at forsvaret kan rydde opp ligger lavere blant velgerne til Rødt og SV. Disse velgerne kan ha lavere tillit til forsvaret generelt, men det kan også forklares ved at de er mer opptatt av problemstillinger knyttet til seksuell trakassering.

Undersøkelsen ble gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 999 personer i uke 9 2023.

Opinions samfunnsmonitor gjennomføres jevnlig og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet. Undersøkelsen ble gjennomført via telefon.

Martin Stubban, Rådgiver i Opinion
Har du spørsmål til artikkelen? Kontakt Martin Stubban på martin@opinion.no
Kontaktperson: