Nyhet
18.1.2023
18.1.2023

4 av 10 tror at lavere forbruk vil gå ut over livskvaliteten

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Opinions undersøkelse avslører at 40% av nordmenn mener redusert forbruk vil påvirke livskvaliteten negativt, mens 55% ikke ser dette som et problem for livskvaliteten.

Av Tove Botnen

I en ny undersøkelse gjennomfør av Opinions Samfunnsmonitor oppgir 4 av 10 at det vil gå utover livskvaliteten å redusere forbruket.

- Dette er en betydelig andel av Norges befolkning. I 2020 viste tall fra SSB at andelen med lavinntekt lå på 11 prosent. Siden den gang har vi opplevd kraftig prisvekst på mat, rekordhøye strømregninger og dyrere boliglån. Tall fra Opinions Samfunnmonitor fra januar 2023 viser at 3 av 10 nordmenn (28 %) ofte fryser på grunn av strømsparing. Så da er det kanskje ikke så rart at å redusere forbruket ytterligere vil for flere gå utover livskvaliteten, sier seniorrådgiver i Opinion Sunneva Kilsti.

Flere menn oppgir at de vil få redusert livskvalitet ved redusert forbruk. 47 prosent av norske menn tror at lavere forbruk gir redusert livskvalitet. 34 prosent av norske kvinner svarer det samme.

- Dette er kjente kjønnsforskjeller. Gjennom mange år har vi sett at kvinner er mer opptatt av natur, miljø og klima og mer villige til å endre atferd, sier Kilsti.

Sunneva Kilsti er seniorrådgiver og partner i Opinion.

Flere FRP-velgere oppgir at de vil få redusert livskvalitet ved redusert forbruk. Blant de som stemte FRP ved Stortingsvalget i 2021 oppgir 60 prosent at det vil gå ut over livskvaliteten. 47 prosent blant de som stemte Høyre og 32 prosent blant de som stemte Arbeiderpartiet oppgir at redusert forbruk vil gi redusert livskvalitet.

Flertallet tror ikke lavere forbruk vil gå ut over livskvaliteten

55 prosent oppgir at de ikke får redusert livskvalitet, mens 4 prosent svarer vet ikke.

"Flertallet i befolkningen opplever altså at de ikke vil få redusert livskvalitet ved redusert forbruk. Vi i Opinion har i flere år jobbet med å forstå nordmenns forhold til forbruk og livsstil. Mange er opptatt av at dagens bruk- og kast-kultur verken er bra for dem selv, naturen eller klimaet. Mange ønsker et enklere liv med færre ting. Dette er nok med på å forklare de ferske tallene som viser at mer enn halvparten av befolkningen ikke forbinder redusert forbruk med dårligere livskvalitet."

Seniorrådgiver Sunneva Kilsti
Flere enn 7 av 10 mener det vil være bra for natur og klima med redusert forbruk

74 prosent mener det vil være bra for naturen og klimaet med redusert forbruk. 20 prosent er uenig i dette og 5 prosent svarer vet ikke.

Flere kvinner enn menn mener redusert forbruk vil være bra for natur og klima. 82 prosent av kvinner oppgir at det vil være bra for naturen og klima, mens 67 prosent av menn oppgir dette.

- Her ser vi en markant kjønnsforskjell. Det er likevel et tydelig flertall blant både menn og kvinner som mener redusert forbruk vil være bra for natur og klima, sier Kilsti.

Blant de som stemte AP ved Stortingsvalget i 2021 oppgir 81 prosent at det vil være bra for natur og klima å redusere forbruk. 71 prosent blant de som stemte Høyre og 43 prosent av de som stemte FrP oppgir at redusert forbruk vil være bra for naturen og klimaet.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinions samfunnsmonitor blant et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1003 personer over 18 år i januar 2023. Opinions Samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke, og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet. Undersøkelsen ble gjennomført via telefon.

Kontaktperson: