Korona
16.3.2020
16.3.2020

6 av 10 har tillit til koronainformasjon fra media

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

58 prosent av oss nordmenn har tillit til informasjonen vi får i de landsdekkende mediene knyttet til koronautbruddet. 13 prosent er uenig i dette, mens resten er nøytrale (29 prosent).

Kvinner har mer tillit til mediene enn menn, 64 prosent blant kvinner mot 53 prosent blant menn. Tilliten er også høyest i både den yngste og den eldste delen av befolkningen. Tallene tyder også på at tilliten til media økte gjennom helgens mediedekning.

Det viser ferske tall fra Norsk koronamonitor som gjennomføres løpende av Opinion AS fremover.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere.

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: