Korona
4.7.2020
4.7.2020

Alkoholkonsumet har ikke økt i koronakrisen

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Syv av ti nordmenn har ikke endret alkoholkonsumet sitt etter korona. Kun en av ti har fått et høyere konsum, mens to av ti har fått et lavere konsum.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt totalt 45.000 nordmenn gjennom hele koronaepidemien om alkoholkonsumet er høyere, lavere eller uendret den siste uken, sammenlignet med en normal uke før koronautbruddet.

Gjennom hele koronaepidemien sier kun 9 prosent at de har fått et høyere alkoholkonsum enn normalt etter koronautbruddet, mens 19 prosent har fått et lavere konsum. 72 prosent oppgir at konsumet er uendret.

- De aller fleste har ikke endret sitt alkoholkonsum. Og i den grad det er endret, oppgir flere lavere enn høyere konsum, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Nedgang hos alle

De under 30 år opplever størst endring i alkoholvanene og er de som totalt sett har størst nedgang i alkoholkonsumet.

Ingen landsdeler skiller seg klart ut i alkoholkonsumet, men Oslo har både flest som oppgir økt, samt redusert konsum. Med andre ord har Oslo høyest andel som sier at konsumet er forandret.

- Ingen enkeltgruppe under koronaepidemien endte opp med et høyere fremfor lavere alkoholkonsum. Dette gjelder uansett alder, kjønn, bosted, enslige eller storfamilier. Historisk er heller ikke kriser, ikke minst en helsekrise, tidspunktet hvor vi drikker mest, sier Clausen.

En tendens er at økt alkoholkonsum øker noe med utdanningsnivå, samt at reduksjon i konsum er noe større desto lavere utdanning.

- Konklusjonen er at igjennom hele koronaepidemien har alkoholkonsumet vært overraskende stabilt. Vi har knapt funnet en eneste dag i løpet av epidemien, hvor det er flere som oppgir et høyere fremfor lavere konsum, sier Clausen.

En av tre ville handlet i utlandet

Hver tredje nordmann (33 prosent) sier ja til at de normalt ville handlet mer alkohol i utlandet eller på taxfree i år, dersom det ikke hadde vært for koronasituasjonen.

- Det er ingen tvil om at mange normalt ville handlet mer alkohol i utlandet. Korona satte stopp for dette, samt begrenset uteliv og alkoholbruk i en sosial kontekst, sier Clausen.

Vinmonopolet har merket et økt salg etter koronautbruddet, men beregninger tyder på at salget ikke har økt mer enn det som kan forventes når grensehandelen, taxfreehandelen og mange utesteder stengte ned.

- Vinmonopolets salg har økt merkbart etter at koronatiltakene ble iverksatt, men ikke mer enn tilnærmet full stopp i grensehandel, taxfree og utelivet skulle tilsi. Jeg er veldig glad for at tallene fra Norsk koronamonitor underbygger det vi også kan lære av historien, at nordmenns alkoholkonsum ikke øker i krisetider, sier administrerende direktør i Vinmonopolet Elisabeth Hunter.

Opinion har publisert over 80 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: