Nyhet
21.9.2023
21.9.2023

Annenhver låntaker bekymret for økt rente

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Opinions nyeste samfunnsmonitor viser at 42% av nordmenn er bekymret for økte rentekostnader, spesielt blant kvinner og i Nord-Norge. Over halvparten med boliglån føler denne bekymringen, mens 1 av 10 har byttet bank i år.

Ifølge en ny undersøkelse fra Opinions samfunnmonitor, bekymrer 4 av 10 (42 prosent) i befolkningen seg for økte rentekostnader fremover. 56 prosent er ikke bekymret, mens resten svarte 'vet ikke'. 6 av 10 i befolkningen oppgir at de har boliglån. Blant de med boliglån er over halvparten (52 prosent) bekymret for økte rentekostnader.

Andelen som er bekymret for virkningene av høyere rente, er større blant kvinner enn blant menn.

- Seks av ti kvinner med boliglån oppgir at de er bekymret for økte rentekostnader. Dette kan skyldes at kvinner tjener noe mindre enn menn. Vi vet også fra andre undersøkelser at kvinner generelt er noe mer bekymret enn menn, sier Tove Botnen som er ansvarlig for  Opinions samfunnmonitor.

To av tre nordlendinger bekymret

De som er bosatt i Nord-Norge er mest bekymret for økte rentekostnader. To av tre personer med boliglån i landsdelen – 67 prosent – oppgir at de er bekymret for økte rentekostnader. Det er betydelig høyere enn resten av landet.

- Både Tromsø og Bodø har mange boliger som står usolgt, noe som vanligvis indikerer en mulig nedgang i boligprisene i tiden som kommer. Hvis rentekostnadene blir for høye for folk, kan dette resultere i at enkeltpersoner blir nødt til å selge sine boliger i et marked som allerede har overskudd av tilgjengelige boliger. Denne situasjonen kan forklare bekymringen blant innbyggerne i Nord-Norge, sier Tove Botnen.

1 av 10 boliglånskunder har byttet bank i år

Av de som har boliglån, har 1 av 10 boliglånskunder (9 prosent) byttet bank i løpet av året. Samtidig vurderer 23 prosent å bytte bank, mens resten har ingen planer om å bytte bank. Flere blant boliglånskundene som er 60 år eller eldre ønsker ikke å bytte bank. Hele 8 av 10 oppgir at de ikke vil bytte bank.

Tove Botnen
Har du spørsmål til artikkelen? Kontakt Tove Botnen på tove@opinion.no

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 1000 personer. Undersøkelsen ble gjennomført via telefon i uke 35 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson: