Korona
17.3.2020
17.3.2020

Åtte av ti tror norsk økonomi blir dårligere

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Hele 83 prosent av befolkningen tror at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli dårligere den neste måneden. Ti prosent tror den vil forbli uendret og kun syv prosent bedre.

Det viser Norsk koronamonitor gjennomført av Opinion. Målingene oppdateres fortløpende og vil vise nordmenns forventninger til økonomien fremover.

- Dette er et konjunkturspørsmål som forventes å svinge mye fra dag til dag, basert på egenopplevd situasjon,Nyhetsbildet, regjeringens tiltak og markedssituasjonen i Norge, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Det er liten forskjell mellom kjønn, alder og geografi knyttet til dette, samt om man er i jobb eller ikke, utdanningsnivå eller antall personer i husstanden.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere.

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: