Nyhet
12.1.2023
12.1.2023

Bare 1 av 10 vil bytte jobb i 2023

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Opinions nyeste Samfunnsmonitor viser at bare 10% av heltidsansatte i Norge planlegger å søke ny jobb i 2023, et overraskende lavt tall gitt tidligere trender. Utforsk hvordan aldersgrupper, økonomiske forhold og arbeidsledighet påvirker jobbskifteintensjoner i Norge.

Av Tove Botnen

10 prosent av heltidsansatte i Norge oppgir at de har planer om å søke ny jobb og/eller foreta et jobbskifte de neste 12 månedene. 83 prosent oppgir at de ikke skal bytte jobb og 6 prosent vet ikke.

At kun en av ti heltidsansatte planlegger å søke ny jobb i 2023 er færre enn hva vi hadde forventet. Tidligere har januar vært en måned hvor mange ser seg etter ny jobb, men slik virker det ikke å være i januar 2023, sier seniorrådgiver Anne-Sofie Åmodt i Opinion.

«Opinion sine målinger av forbrukertilliten viser at folk er nokså pessimistiske både med tanke på egen og norsk økonomi akkurat nå. I usikre tider er folk mer trygghetssøkende og sitter lenger på gjerde. Dette er nok med på å forklare hvorfor bare 1 av 10 som jobber heltid har planer om å bytte jobb i 2023», sier seniorrådgiver i Opinion Anne- Sofie Åmodt.

Flest unge vil bytte jobb

Blant de i alderen 18 til 29 år oppgir 29 prosent at de har planer om å søke ny jobb. 17 prosent av de i 30 årene har planer om å bytte jobb. Andelen som har planer om å bytte jobb faller med økende alder. Blant de over 60 år er det ingen som har planer om å foreta jobbytte.

«At flest unge har planer om å bytte jobb er normalt, men det som er litt spesielt nå er at de fleste unge også får jobben de søker på. I 2022 var jobbveksten størst blant de under 25 år. I desember økte ledigheten noe, og forventingene inn 2023 er at arbeidsledigheten skal noe opp. Unge som er på jobbjakt bør kanskje sette i gang å søke allerede nå», sier seniorrådgiver i Opinion Anne- Sofie Åmodt.

Anne- Sofie Åmodt har i flere år jobbet med undersøkelser knyttet til arbeidsliv.
Kan bli vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft

Arbeidsledigheten i Norge er fremdeles lav på 3,3 prosent. «Når bare ti prosent av heltidsansatte har planer om å bytte jobb, kan det bli tøft for bedrifter å få tak i kvalifisert arbeidskraft» sier seniorrådgiver i Opinion Anne-Sofie Åmodt.

Om Opinions Samfunnsmonitor

Opinions Samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet. Undersøkelsen gjennomføres i et landsrepresentativt utvalg av 1003 personer over 18 år, vektet etter kjønn, alder, og bosted. Den siste målingen ble gjennomført via telefon i januar 2023.  

Resultatene fra Samfunnsmonitoren publiseres jevnlig og inkluderer dagsaktuelle tall om nordmenns holdninger, handlinger og forventninger til tema.

Kontaktperson: