Korona
6.5.2020
6.5.2020

Boligprisene vil falle tror nordmenn

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Hele 53 prosent av befolkningen tror at boligprisene vil falle den kommende måneden. Kun 7 prosent tror på økning. Resten forventer ingen endring, eller vet ikke.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt nærmere 5000 nordmenn om deres forventninger til boligprisene fremover. I tillegg kartlagt hvor mange som har endret planer om kjøp og salg av bolig på grunn av koronaepidemien.

- Et klart flertall tror på fallende boligpriser den nærmeste måneden. Få forventer økning, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Prisfall i mars

Eiendom Norge la i dag frem sin landsomfattende boligprisstatistikk for april. Tallene overrasket og viste at boligprisene steg med 0,5 prosent i april. Sesongjustert falt likevel prisene med 0,2 prosent i Norge, og 1 prosent i Oslo.

I mars falt prisene med 1,4 prosent og det ble solgt 14,6 prosent færre boliger enn året før. I forkant av boligstatistikken for mars antok 59 prosent av befolkningen fallende boligpriser, og kun 4 prosent økning.

- Fortsatt forventer nordmenn prisfall på boliger fremover, men i litt mindre grad enn sist. April blir for øvrig den første måneden med full koronaeffekt i boligmarkedet, sier Askheim.

Mange utsetter bolighandel

Norsk koronamonitor har spurt nordmenn om de før koronaepidemien hadde planer om å kjøpe eller selge eiendom i løpet av de neste månedene, samt om de har utsatt kjøp og salg på grunn av epidemien. Til sammen 22.500 nordmenn er spurt om dette.

Før koronaepidemien planla 11 prosent av befolkningen å kjøpe eller selge eiendom. Halvparten har utsatt planene sine på grunn av koronaepidemien (49 %).

- Halvparten av de som før koronakrisen planla bolighandel, har utsatt boligkjøp og salg. Dette påvirker også markedet. Vi har i løpet av april sett tendens til at flere går inn i markedet igjen, sier Askheim.

Opinion har publisert over 45 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ta kontakt med:
Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: