Nyhet
15.12.2023
15.12.2023

CCI des 2023: Forbrukertilliten faller for fjerde måned på rad

Dette er en kommentar skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Dette er en analyse skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Forbrukertillitsindeksen (CCI) har falt markant gjennom høstmånedene og er i desember på sitt laveste nivå siden mai.

CCI er med 25,6 poeng, ned ett poeng fra november, vesentlig lavere enn den var i både august, september og oktober. Kun tre ganger i år har forbrukertilliten vært lavere. Den er riktignok noe høyere enn den var i fjor høst, da den var på et historisk lavt nivå, men forbrukernes økonomi og forventninger til den er under stadig økende press.

- Rentetoppen kan være nådd, men det ser ut til at norske låntakere må vente en stund før boliglånsrenten går ned igjen. Desember-målingen er tatt opp før Norges Bank satt opp styringsrenten til 4,5 prosent. Det betyr et nytt år med høyere utgifter til boliglånet, noe som i sin tur påvirker sparingen og kjøpekraften. Opinion har over tid målt en nedgang i sannsynligheten for sparing og innkjøp av større forbruksgoder i de kommende 12 månedene, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Kjøpsindeksen er i desember på sitt laveste nivå i tidsserien fra 2007, ett tydelig tegn på at økte utgifter, lavere sparerater og svakere forventninger til egen økonomi over tid har satt sine spor, fastslår Henrik Høidahl.

- Parallelt med forbrukertillitsindeksen beregner Opinion kjøpsindeksen, som utgjøres av fire indikatorer, sannsynligheten for kjøp av større forbruksgoder, bil, bolig og oppussing i de kommende 12 månedene. Kjøpsindeksen er i desember på sitt laveste nivå i tidsserien fra 2007, ett tydelig tegn på at økte utgifter, lavere sparerater og svakere forventninger til egen økonomi over tid har satt sine spor, fastslår Høidahl. Forrige bunnotering for kjøpsindeksen er fra desember for ett år siden.

- 18 prosent av den norske befolkningen over 18 år tror i desember at husholdningens økonomi vil være litt eller mye bedre om 12 måneder, sammenlignet med i dag. 39 prosent, en over dobbelt så høy andel, tror den vil være litt eller mye dårligere. Andelen som tror økonomien vil være bedre om ett år har gått jevnt nedover denne høsten og vinteren.

Les mer om forbrukertillitsindeksen (CCI) og se tidligere målinger og historisk data her.

Undersøkelsen er gjennomført 28.november til 5. desember i et landsrepresentativt utvalg på 1026 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 26. januar.

Om CCI:

ConsumerConfidence Index Indeksen (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit. Det brukes i alle EU-land.

Beregningsmetode:

CCI er et gjennomsnitt avforbrukernes vurdering av 1) husholdningens økonomi nå og 2) om 12 måneder, forventninger til 3) landets økonomi om 12 måneder og 4) husholdningens kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCIer under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

ForbrukerMeteret™:

ForbrukerMeteret™ kjøres månedlig som en web-omnibus og kartlegger forbrukernes tillit og forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsmarkedet, planer for forbruk og sparing og andre spørsmål knyttet til forbruk og økonomi. Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer).