Nyhet
23.2.2024
23.2.2024

CCI Feb 2024: Forbrukertilliten fortsetter å stige i februar

Dette er en kommentar skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Dette er en analyse skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Det er positiv utvikling for de fire indikatorene som utgjør forbrukertillitsindeksen (CCI). Det er størst endring knyttet til troen på egen økonomi.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) stiger fra minus 18,5 poeng i januar til minus 15,4 poeng i februar, viser nye tall fra Opinion. For andre måned på rad er endringen statistisk sikker, og månedens indeks er markant høyere enn gjennomsnittet for både siste kvartal, halvår og år. CCI har ikke vært høyere siden april 2022. Etter det historiske bunnpunktet i oktober 2022, har trenden vært stigende, men med flere tilbakeslag underveis.

- Indikatoren som sier noe om troen på husholdningens økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag, er den som har endret seg mest de to siste månedene. Stadig flere synes å tro at det tyngste ligger bak dem. Nå er det omtrent like mange som tror at husholdningens økonomi om 12 måneder vil være bedre enn dårligere enn i dag. Vi må tilbake til målingen før Russlands fullskalainvasjon av Ukraina 24. februar 2022 for å finne tilsvarende balanse, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Opinion registrerte et stemningsskifte ved inngangen til 2024 etter flere signaler om et bedre år for nordmenn flest, sett med økonomiske øyne. For første gang på mange år er det flere som tror at rentene på boliglån vil være lavere enn høyere om 12 måneder, sier Henrik Høidahl.

- I februar er det 27 prosent som tror husholdningens økonomi vil være litt eller mye bedre, mens 28 prosent tror den vil være litt eller mye dårligere. Til sammenligning var det hele 51 prosent som trodde egen økonomi ville være litt eller mye dårligere i oktober 2022, da pessimismen var på sitt høyeste. Siden desember har andelen pessimister på vegne av egen økonomi falt med 11 prosentpoeng, andelen optimister har økt med ni prosentpoeng.

- Opinion registrerte et stemningsskifte ved inngangen til 2024 etter flere signaler om et bedre år for nordmenn flest, sett med økonomiske øyne. For første gang på mange år er det flere som tror at rentene på boliglån vil være lavere enn høyere om 12 måneder. Forventninger om et lønnsoppgjør som vil gi økt kjøpekraft har styrket forbrukertilliten og optimismen de siste ukene, selv om den må sies å være avmålt, påpeker Høidahl.

- Vi legger merke til at det fortsatt er to av tre som tror at husholdningens økonomiske situasjon vil være uendret eller dårligere om ett år. Et flertall i befolkningen sier at husholdningens økonomiske situasjon er dårligere i dag, sammenlignet med for ett år siden. Det er et tydelig uttrykk for den utfordrende situasjonen mange står i nå, og det bidrar til å nyansere bildet av en forbrukertillit som over tid har vært historisk lav, sier Henrik Høidahl i Opinion.

Les mer om forbrukertillitsindeksen (CCI) og se tidligere målinger og historisk data her.

Undersøkelsen er gjennomført 6. – 13. februar i et landsrepresentativt utvalg på 1038 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 22. mars.

Om CCI:

ConsumerConfidence Index Indeksen (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit. Det brukes i alle EU-land.

Beregningsmetode:

CCI er et gjennomsnitt avforbrukernes vurdering av 1) husholdningens økonomi nå og 2) om 12 måneder, forventninger til 3) landets økonomi om 12 måneder og 4) husholdningens kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCIer under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

ForbrukerMeteret™:

ForbrukerMeteret™ kjøres månedlig som en web-omnibus og kartlegger forbrukernes tillit og forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsmarkedet, planer for forbruk og sparing og andre spørsmål knyttet til forbruk og økonomi. Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer).