Nyhet
26.1.2024
26.1.2024

CCI Jan 2024: Markant økning i forbrukertilliten

Dette er en kommentar skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Dette er en analyse skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Markant økning i forbrukertilliten i januar betyr økt optimisme i befolkningen. Forbrukertillitsindeksen har ikke vært høyere siden mai 2022 og en så stor økning på én måned er ikke målt siden endringen fra april til mai 2020.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er vesentlig høyere i januar enn i desember, og er med minus 18,5 poeng på sitt høyeste nivå siden mai 2022. Det viser årets første måling fra Opinion. Etter fall i oktober, november og desember i fjor, gjør indeksen et byks på over syv poeng fra desember til januar.

- Forbrukertilliten er fortsatt negativ, det vil si at det er flere pessimister enn optimister i befolkningen når det gjelder synet på egen og landets økonomi. Denne målingen reflekterer signalene om et økonomisk sett lysere 2024 enn 2023, som de siste ukene har kommet fra flere hold, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

- 14 rentehevinger fra Norges Bank siden høsten 2021, høy prisvekst og lavere kjøpekraft har de to siste årene bidratt til å sende forbrukertilliten til historisk lave nivåer. Utsikter til rentekutt senere i år og forventninger om noe høyere lønnsvekst enn prisvekst gjør at det særlig er indikatorene som sier noe om troen på husholdningens og landets økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag, som beveger seg i klar positiv retning, sier Høidahl.

Denne målingen reflekterer signalene om et økonomisk sett lysere 2024 enn 2023, som de siste ukene har kommet fra flere hold, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Andelen som tror at husholdningens økonomi vil være litt eller mye bedre om 12 måneder øker fra 18 prosent i desember til 26 prosent i januar. Andelen som tror den vil være litt eller mye dårligere faller fra 39 prosent til 31 prosent. Endringene er utenfor den statistiske feilmarginen.

-Spørsmålet er om dette representerer et stemningsskifte som vil vare eller kun er et utslag av nyttårsoptimisme som følge av mer positive prognoser for 2024. Det tegnes flere scenarier for pris- og renteutviklingen og andre økonomiske forhold som preger nordmenns tillit til egen og landets økonomi. Flere er avventende og er fortsatt preget av usikkerhet. Dermed går vi noen spennende måneder og målinger i møte, sier Henrik Høidahl i Opinion.

Les mer om forbrukertillitsindeksen (CCI) og se tidligere målinger og historisk data her.

Undersøkelsen er gjennomført 9. – 16. januar i et landsrepresentativt utvalg på 1049 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 23. februar.

Om CCI:

ConsumerConfidence Index Indeksen (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit. Det brukes i alle EU-land.

Beregningsmetode:

CCI er et gjennomsnitt avforbrukernes vurdering av 1) husholdningens økonomi nå og 2) om 12 måneder, forventninger til 3) landets økonomi om 12 måneder og 4) husholdningens kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCIer under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

ForbrukerMeteret™:

ForbrukerMeteret™ kjøres månedlig som en web-omnibus og kartlegger forbrukernes tillit og forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsmarkedet, planer for forbruk og sparing og andre spørsmål knyttet til forbruk og økonomi. Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer).