Nyhet
31.5.2024
31.5.2024

CCI mai 2024: Markant høyere forbrukertillit i mai enn i april

Dette er en kommentar skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Dette er en analyse skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Det er fortsatt flere som ser negativt enn positivt på egen og landets økonomi, men det har blitt stadig flere optimister. Forbrukertillitsindeksen øker i mai til minus 12,5 poeng fra minus 15,1 i april.

I mai er forbrukertillitsindeksen (CCI) på minus 12,5 poeng, viser den siste målingen til Opinion, publisert 31. mai. Det er en markant økning på 2,6 poeng siden april. Indeksen, som sier noe om nordmenns syn på den økonomiske situasjonen i dag og om 12 måneder, har ikke vært høyere siden februar 2022. For ett år siden var den på minus 26,0 poeng. Bunnpunktet i tidsserien ble nådd i oktober 2022, da med minus 32,0 poeng.

- Alle de fire indikatorene som utgjør forbrukertillitsindeksen har en høyere verdi i mai enn i april. Siden årsskiftet har alle økt markant. Vi registrerer at indikatoren som sier noe om husholdningens situasjon i dag, sammenlignet med for ett år siden, fortsatt har den laveste verdien, noe den har hatt siden januar 2023. Troen på husholdningens økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag, har derimot den høyeste verdien sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

- 50 prosent i den representative befolkningsundersøkelsen oppgir at husholdningens økonomiske situasjon er litt eller mye dårligere i dag, sammenlignet med for ett år siden. Andelen var 52 prosent i april og 62 prosent i mai i fjor, sier fagsjefen.

Denne målingen bekrefter trenden vi har sett siden januar, da vi registrerte et stemningsskifte i nordmenns syn på egen og landets økonomi, sier Henrik Høidahl.

- Andelen optimister øker. 28 prosent tror at situasjonen vil være litt eller mye bedre om ett år. Andelen var 25 prosent i april og 18 prosent for ett år siden.

- Denne målingen bekrefter trenden vi har sett siden januar, da vi registrerte et stemningsskifte i nordmenns syn på egen og landets økonomi. Selv om det utover våren har blitt knyttet mer usikkerhet til når vi kan få den første rentenedsettelsen fra Norges Bank, påvirker forventninger til reallønnsøkning og troen på at rentetoppen ble nådd i vinter forbrukertilliten i positiv retning, sier Henrik Høidahl i Opinion.

- Stadig flere tror altså at egen økonomi vil være bedre om ett år, og færre synes den er dårligere i dag enn for ett år siden. Et mer konkret tegn på nordmenns fremtidstro er økningen i andelen som oppgir at de vil bruke mer til innkjøp av større forbruksgoder de kommende 12 månedene. Det er denne indikatoren som har den klart største fremgangen fra april til mai. Målingen viser også at det er flere som har planer om å kjøpe bolig eller fritidsbolig innenfor de neste 12 månedene, sammenlignet med undersøkelsen i april.

Les mer om forbrukertillitsindeksen (CCI) og se tidligere målinger og historisk data her.

Undersøkelsen er gjennomført 15. – 20. mai i et landsrepresentativt utvalg på 1050 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 28. juni.

Om CCI:

ConsumerConfidence Index Indeksen (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit. Det brukes i alle EU-land.

Beregningsmetode:

CCI er et gjennomsnitt avforbrukernes vurdering av 1) husholdningens økonomi nå og 2) om 12 måneder, forventninger til 3) landets økonomi om 12 måneder og 4) husholdningens kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCIer under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

ForbrukerMeteret™:

ForbrukerMeteret™ kjøres månedlig som en web-omnibus og kartlegger forbrukernes tillit og forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsmarkedet, planer for forbruk og sparing og andre spørsmål knyttet til forbruk og økonomi. Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer).