Nyhet
12.9.2023
12.9.2023

Meningsmålinger før valget: "Dere tar feil hvis ikke Høyre blir størst"

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Reidar Dischler fra Opinion deler innsikt fra valgmøtet til Strategi- og analyseforeningen, diskuterer meningsmålinger, velgeratferd og politiske trender før valget. Les mer om bransjens utfordringer og muligheter.

Bildet er hentet fra Strategi- og analyseforeningen sin nettside.

Fredag 8. september var det klart for valgmøtet til Strategi- og analyseforeningen der flere aktører fikk presentert sine målinger få dager før valgdagen. Vanligvis vil kommunevalg (Stortingsvalgets kjedelige fetter) bli møtt med begrenset spenning. Denne gang er det noen spenningsmomenter som gjør dette valget spesielt interessant for de som driver med målinger.

Bransjens målinger er i større grad satt under lupen etter feilmålinger / vektefeil og målinger som måtte trekkes tilbake. I tillegg er det stort fokus på jevnt løp i de store byene og med velgermasser i bevegelse er det både utfordrende og spennende å følge målingene i innspurten av valgkampen. Eksempelvis kommer det 8. september en måling i Stavanger som viser at det plutselig er jevnt mellom Høyre og Ap. Målingen blir av NRKs Tone Sofie Aglen karakterisert som «spektakulær»!

Det var både meningsmålere og journalister til stede på valgmøtet og disse to yrkesgruppenes ulike forhold til meningsmålinger ble klart av møteleder Veslemøy Hedvig Østrem innrømmelse:

"I en redaksjon er det en liten julaften når en ny meningsmåling kommer inn"
- Veslemøy Hedvig Østrem, redaktør for Altinget

Thore Gaard Olaussen i Respons har et litt annet ståsted:

"Når vi får målinger med store utslag blir vi nervøse, mens journalistene synes det er gøy"

Instituttenes syn på målinger inn mot valget

Fire institutter, Norstat, Respons Analyse, Kantar og Opinion, la alle fram sine siste tall. Disse får bred mediedekning og vil være gammelt nytt innen dette leses, så vi henviser til andre kilder for å se disse tallene.

I sin presentasjon understreket Mads Motrøen i Norstat det Olaussen i Respons var inne på med nervøse meningsmålere. Motrøen innledet med et sukk om at det er ikke alltid er gøy å være meningsmåler i et landskap der en hel bransje tar støyten når noen gjør en feil, og der målinger i de store byene ikke gir et klart bilde. Det er derfor et stort behov for å kunne forklare hva som ligger bak overraskende resultater. Det er Norstat som står bak NRKs måling som Aglen kaller sensasjonell.

Respons Analyse presenterte tall som ikke hadde samme sjokkeffekt i Stavanger som det Norstat hadde i sin NRK-måling. Respons måler Ap til 27,2 prosent og Høyre til 31,5 prosent.

Men Respons har også hatt sin måling med overraskelser. I Kristiansand målte Respons Ap til 10 prosent.

"Et Ap på ti prosent er nesten ikke til å tro[..] men jeg må jo tro på en måling som jeg selv har laget"
- Thore Gaard Olaussen til VG 6. september.

Olaussen trakk også fram at et ekstra spenningsmoment i valget muligheten for at Ap ikke lenger er det største partiet.

Ole Fredrik Ugland i Kantar poengterte at de har et svært langvarig samarbeid med TV2 og la vekt på problemstillingen hvordan vi får tak i velgerne som er vanskelig å få tak i. Mens det er mye snakk om vi kan stole på målingene, stilte Ugland spørsmålet om vi kan stole på velgerne. "Det vet vi at vi ikke kan", svarte han på sitt eget spørsmål.

Om påstandene om at målingene spriker og spørsmålet om vi kan stole på dem, bemerket Ugland at målingen før forrige valg kom stadig nærmere det endelige resultatet etter hvert som man nærmet seg valget.

"Dette kan vi stole på" sier Ole Fredrik Ugland om målingene

Også Martin Stubban i Opinion avslørte at det ikke alltid er like moro med overraskende resultater. Når vi får tall som viser Andre på 11,6 prosent må resultatene sjekkes grundig. Disse partiene tar mange velgere i gruppen som ikke stemte sist. Andre partier mobiliserer 96000 velgere fra de som ikke stemte forrige gang. Det sentrale spørsmålet er da hvor mange av disse som faktisk vil gå og stemme.

Høyre størst eller bom

Lars Nehru Sand kom med utspillet alle som driver med målinger må følge med på:

"Dere tar feil hvis ikke Høyre blir størst!"
- Lars Nehru Sand, NRK

Nehru Sand poengterte at valgkampen innledningsvis ble overskygget av flommen og at det i denne valgkampen har manglet den store historien, den store saken å strides om.

I panelsamtalen avslutningsvis ble det blant annet tatt opp om det er for mange målinger.

"Vi har ikke mål om å trappe opp antall målinger, men det er noe essensielt å ha meningsmålinger inn mot et valg for det handler jo om hvem som vinner. Det er mange andre flater å presentere politikk og andre vinklinger på. Vi må ha flere målinger som danner grunnlaget for å se trendene, men hvis du leser alle saker om alle målinger blir det selvsagt mye" sa Nehru Sand.

Reidar Dischler

Artikkelen er skrevet av Reidar Dischler, seniorrådgiver og fagsjef for kvantitative metoder i Opinion

Artikkelen er tidligere delt på Strategi- og analyseforeningen sin nettside. Les artikkelen på nytt her.

Kontaktperson: