Nyhet
6.3.2023
6.3.2023

En av tre er positive til tre kjønn

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Ny undersøkelse viser delte meninger om innføring av et tredje juridisk kjønn i Norge, med 34% for og 53% imot. Oppdag hvordan alder, kjønn og politisk tilhørighet påvirker synet på kjønnsidentitet og kvotering.

Hver tredje nordmann er for å innføre en tredje kjønnskategori i Norge, men annenhver er uenig.

34 prosent av befolkningen er enig i at Norge bør innføre et tredje juridisk kjønn, altså en tredje kjønnskategori som er likestilt med mann og kvinne. Et knapt flertall på 53 prosent er uenig, mens 12 prosent vet ikke. Det viser en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor.

- Et lite flertall av befolkningen mener at det ikke bør innføres et tredje juridisk kjønn, det gjelder spesielt blant menn. Kvinner er mer delt på midten i dette spørsmålet, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Den yngre delen av befolkningen er mer positive til en tredje kjønnskategori enn de eldre, men i alle aldergrupper er overvekt imot å innføre et tredje juridisk kjønn. Oslo er den eneste delen av landet hvor overvekt er for å innføre et tredje kjønn.

Saken om et tredje kjønn er under utredning og resultatet av utredningen forventes å bli klart i løpet av våren. Da vil regjeringen vurdere å fremme lovforslag om å innføre dette.

Velgerne til MDG er mest positive til å innføre et tredje kjønn (74 %), fulgt av SV (55 %), Ap (46 %) og Venstre (40 %). I alle disse partiene er flere enig enn uenig i at det bør innføres et tredje kjønn. For de øvrige stortingspartiene er flertallet av velgerne uenig.

Både MDG, SV og Venstre har fremmet forslag om dette i Stortinget som er blitt stemt ned.

Rom for ulike legninger

Selv om mindretallet i befolkningen synes at det er bør innføres et tredje kjønn, mener samtidig de fleste at det er stor aksept for ulike seksuelle legninger i Norge. 76 prosent er enig i dette, mot 19 prosent som er uenig, resten vet ikke.

- Tre av fire nordmenn mener det er stor aksept for seksuelle legninger i Norge. Få er uenig i dette, sier Clausen.

Åtte av ti menn og syv av ti kvinner er enig i dette.

Kvinner positive til kvotering

Undersøkelsen har også spurt om holdninger til kjønnskvotering i arbeidslivet. Litt flere er positive enn negative til kjønnskvotering som virkemiddel for å øke kvinneandelen i lederstillinger arbeidslivet (49 mot 44 prosent, resten vet ikke). Dette gjelder i alle aldergrupper.

- Selv om det er forholdsvis dødt løp i synet på kvotering, så er støtten godt forankret blant kvinner, sier Clausen. 

Mens flertallet av kvinner er positive til kvotering og fortrinnsrett for kvinnelige søkere når en mann og en kvinne står tilnærmet likt, så gjelder dette et mindretall av menn (60 mot 38 prosent).

Nora Clausen er seniorrådgiver og partner i Opinion.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1053 personer i februar 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson i Opinion: Seniorrådgiver og partner Nora Clausen, nora@opinion.no, 984 03 047

Kontaktperson: