Nyhet
19.2.2023
19.2.2023

En av tre nordmenn tror Ukraina vinner krigen

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Nordmenn er ikke overbevist om at Ukraina vil gå seirende ut av krigen mot Russland. Samtidig er det nesten ingen som tror på russisk seier, viser Opinions samfunnsmonitor.

Nordmenn er ikke overbevist om at Ukraina vil gå seirende ut av krigen mot Russland. Samtidig er det nesten ingen som tror på russisk seier, viser Opinions samfunnsmonitor.

Denne uken er det et år siden Russland invaderte Ukraina.

På spørsmål om hvilket land som til syvende og sist vinner krigen, svarer 35 prosent Ukraina. Kun 5 prosent svarer Russland, mens hele 46 prosent sier at ingen av dem vinner. Resten vet ikke.

- Selv om klart flere tror på ukrainsk enn russisk seier, antar nærmere annenhver nordmann at ingen av dem vinner denne krigen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Tror krigen blir langvarig

Uansett hva utfallet av krigen blir, så tror nordmenn at krigen blir langvarig.

I gjennomsnitt tror nordmenn at krigen vil vare i 27 måneder til. Det betyr i så fall at krigen først er ferdig rundt mai 2025.

- Ingenting tyder på at nordmenn tror krigen i Ukraina er ferdig med det første. Samtidig som det markeres et år med krig i Ukraina, tror kun en av ti nordmenn at krigen er slutt et år frem i tid, sier Clausen.

Hver fjerde frykter at krigen eskalerer

På spørsmål om man tror at krigen vil utvides til å foregå i flere land eller regioner utover Ukraina, svarer 27 prosent ja, 42 prosent nei og 31 prosent vet ikke.

- Nordmenn flest forventer at krigen trekker ut i tid, mange er usikre på om noen vil ende opp som vinner og mange holder åpent om krigen kan eskalere. Summen av usikkerhet er et tegn på at man kan se for seg mange scenarier, men at Russland vinner krigen er strengt tatt ikke blant dem, sier Clausen.

Godt håndtert av Norge og NATO

Nordmenn er i overveiende grad positive til Norges håndtering av krigen så langt. Over syv av ti (72 %) synes at Norge har håndtert krigen på en god måte, mot 16 prosent som synes at Norge har håndtert krigen på en dårlig måte. Resten vet ikke.

Like mange synes at NATO har håndtert krigen på en god måte (72 prosent, mot 15 prosent som sier dårlig). Mens 59 prosent synes at EU har håndtert krigen godt (mot 19 prosent som sier dårlig).

- Man kunne jo sett for seg at folk mente at Norge, NATO og EU ikke har gjort nok, i lys av at mange tror at krigen blir langvarig og med uklar utgang. Men tallene tyder på en temmelig klar støtte til norske myndigheter og vestens håndtering så langt, sier Clausen.

Den positive holdningen til Norges håndtering gjelder på tvers av aldersgrupper, kjønn og landsdeler. Velgerne til Sp og Ap er mest positive til Norges håndtering av krigen (hvor henholdsvis kun 6 og 8 prosent sier håndteringen har vært dårlig). Velgerne til FrP og Rødt er mest kritiske, hvor 23 prosent sier dårlig.

Positive til flere ukrainske flyktninger

Opinions samfunnsmonitor viste i desember at hele syv av ti (72 prosent) nordmenn er positive til at Norge tar imot flere flyktninger fra Ukraina enn det Norge allerede har gjort. Bare 7 prosent er negative, mens resten sier verken eller, eller vet ikke.

Nora Clausen er seniorrådgiver og partner i Opinion.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1050 personer i februar 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson i Opinion: Seniorrådgiver og partner Nora Clausen, nora@opinion.no, 984 03 047

Kontaktperson: