15.11.2023
15.11.2023

Flertallet tror Erna Solberg er ferdig som statsministerkandidat

Dette er en kommentar skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver
Dette er en analyse skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver

Seks av ti nordmenn mener Erna Solberg ikke kan stille som Høyres statsministerkandidat i neste stortingsvalg. En av tre Høyrevelgere sier det samme.

Det viser en undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor.

– Uansett partitilhørighet mener en betydelig andel at Erna Solbergs dager som statsministerkandidat kan være talte. Dette gjelder også i Høyres egne rekker. Men man skal samtidig ikke glemme at det er lenge til neste valg, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Totalt 62 prosent av befolkningen svarer nei på om de synes Erna Solberg kan stille som Høyres statsministerkandidat i neste stortingsvalg. 32 prosent sier ja. Resten vet ikke.

Blant Høyres velgere mener 60 prosent at Erna Solberg kan stille som Høyres statsministerkandidat i neste stortingsvalg. 33 prosent svarer nei. Blant Arbeiderpartiets velgere er det derimot kun 22 prosent som sier ja og 76 prosent som sier nei. Resten vet ikke.

– Ikke uventet synes velgere på venstresiden i størst grad at Erna Solberg ikke kan stille som statsministerkandidat, mens flertallet av velgere på borgerlig side mener hun fortsatt kan, sier Clausen.

Fredag 3. november offentligjør Økokrim om de vil etterforske Erna Solberg og Sindre Finnes’ i forbindelse med aksjehandel og habilitet.

Færre tror aksjesaken påvirket valget

På spørsmål om Sindre Finnes’ aksjehandel ville hatt betydning for stemmegivningen dersom det hadde vært kjent før høstens kommunevalg, tror kun en av seks (17 %) at det ville hatt betydning for egen stemmegivning.

Andelen som mener dette er klart høyest blant velgerne til SV (24 %), fulgt av Arbeiderpartiet (21 %) og Senterpartiet (20 %). Andelen er lavest blant de som stemmer Krf (2 %), Venstre (8 %) og Høyre (9 %).

– Velgere som stemte på Støre-regjeringen samt SV, mener i størst grad at Finnes-saken ville påvirket valget, mens velgerne på borgerlig side i langt mindre grad tror det samme, sier Clausen.

Svekket tillit til norske politikere

Opinions Samfunnsmonitor har også spurt om ulike skandaler den siste tiden har påvirket tilliten til politikere i Norge generelt. Seks av ti nordmenn (57 %) mener at alle skandalene i det siste, hvor politikere og statsråder har gått av på grunn av brilletyveri, pendlerbolig og habilitetsproblemer, i stor grad har påvirket tilliten deres til politikere i Norge generelt.

Samtidig tror omtrent annenhver nordmann (49 %) at det vil komme flere slike saker det neste året sammenlignet med det siste året. To av ti tror det blir like mye, og tre av ti mindre.