Nyhet
9.12.2023
9.12.2023

Få har Fosse på nattbordet

Dette er en kommentar skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver
Dette er en analyse skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver
En av ti nordmenn har lest noe av Jon Fosse, og få har planer om å gjøre det. Tre av ti tror nobelprisen vil øke interessen for nynorsk.

Nordmenn flest (85 %) har ikke lest noe av Jon Fosse ennå. Kun 10 prosent svarer ja, mens resten vet ikke. Det viser en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor.

På søndag 10. desember mottar Fosse årets Nobelpris i litteratur i Stockholm, og den første norske Nobelprisen på 95 år.

- Mange har til gode å oppdage bøkene til Jon Fosse. Uansett alder, kjønn eller bosted, så er det få grupper som peker seg ut som storforbrukere, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Godt voksne, kvinner og akademikere ligger noe over snittet i Fosse-lesning, men dette er også generelt blant de flittigste kulturkonsumentene.

Velgerne ytterst til venstre er de mest ivrige leserne hvor 25 prosent av Rødts velgere oppgir å ha lest noe av Fosse. Færrest oppgir dette på høyresiden, hvor kun 4 prosent av Frp-velgerne sier det samme.

Kan øke nynorsk-interessen

Jon Fosse er den første nynorsk-forfatteren som får nobelprisen. Tre av ti nordmenn (30 %) tror at nobelprisen til Fosse vil øke interessen for nynorsk i Norge, mens 46 prosent sier nei, resten vet ikke.

- Det er særlig landsdelene hvor nynorsk er mest utbredt, som spår økt nynorsk-interesse på grunn av nobelprisen til Jon Fosse, sier Clausen.

Folk på Vestlandet tror i større grad på økt nynorsk-interesse enn øvrige landsdeler, hvor henholdsvis 38 prosent sier ja og 34 prosent nei til dette. Deretter følger Midt-Norge.

Sannsynligvis ikke neste bok

På spørsmål om hvor sannsynlig det er at den neste boken man leser er skrevet av John Fosse, tror kun 10 prosent at det er sannsynlig - hvorav kun 3 prosent tror det er svært sannsynlig og 7 prosent tror det et ganske sannsynlig.

Over halvparten anser det som usannsynlig (53 %), mens resten sier verken eller, eller vet ikke.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1022 personer, rett etter tildelingen i oktober 2023. Ansvarlig i Opinion: Seniorrådgiver Nora Clausen, nora@opinion.no.