Korona
28.3.2020
28.3.2020

Få har tillit til at NAV klarer å håndtere koronakrisen

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Kun en av fem nordmenn har tillit til at NAV klarer å håndtere situasjonen som er oppstått etter koronautbruddet.

Hver dag i en uke har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt til sammen 5015 nordmenn om de har tillit til at NAV klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet.

Kun 22 prosent oppgir som gjennomsnitt for perioden at de har tillit til NAV.

- Flere ting kan påvirke den historisk lave tilliten til NAV. Både en forståelse for at NAV naturligvis ikke er rigget for å håndtere en eksplosiv henvendelse fra hele Norge over natten. At mange enkeltpersoner nå venter på behandling fra NAV, samt at NAV høstet kritikk allerede før korona slo inn på grunn av NAV-skandalen hvor trygdemottakere ble feilaktig dømt, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion

Arbeidstakere mest kritisk

Nesten annenhver av de som er i arbeid har ikke tillit til NAVs evne til å håndtere situasjonen (47 prosent), mot 38 prosent blant de som ikke er i arbeid.

- De som er i arbeidslivet har mindre tillit til at NAV klarer å håndtere situasjonen. Trolig skyldes dette at flere nå utgjør en ny brukergruppe av NAV, mens mange andre som allerede bruker NAV slik som pensjonister, mottar barnetrygd eller allerede var NAV-brukere før korona slo inn, har større tillit til at NAV er leveringsdyktig for dem, sier Askheim.

NAV forvalter normalt en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV-tilliten er ikke i fritt fall

På siste måling oppgir 23 prosent av nordmenn at de har tillitt til at NAV klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet. 41 prosent er uenig og 36 prosent svarer verken eller. Uken før oppga henholdsvis 18 prosent at de har tillit, 47 prosent uenig og 34 prosent verken eller.

- Trenden er at nordmenns manglende tillit til NAV holder seg ganske stabilt nå. Selv om tiliten til NAV var litt høyere i går enn uken før, er hovedtendensen at tilliten endrer seg lite så langt, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere.

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: