Nyhet
16.11.2023
16.11.2023

Svekket støtte til mottak av flere ukrainske flyktninger

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor viser at 55 prosent av befolkningen er positive til å ta imot flere flyktninger fra Ukraina, mens 12 prosent er negative.

– Både i 2022 og tidligere i år oppga flere enn 7 av 10 at de var positive til å ta imot flere flyktninger fra Ukraina, sier Tove Botnen, som er ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor.

Nå viser en ny undersøkelsen fra Opinions samfunnsmonitor at 55 prosent av befolkningen er positive til å ta imot flere flyktninger fra Ukraina, mens 12 prosent er negative. Resten er nøytrale. Opinions siste samfunnsmonitor er tatt opp i uke 42. 1022 personer har deltatt.

"Riktignok er det fortsatt et flertall av nordmenn som støtter mottak av flere ukrainske flyktninger, men flertallet er knapt og har vært avtagende. I løpet av et snaut halvår har andelen «positive» og «svært positive» gått fra 83 prosent i uke 21 til 55 prosent nå. Den største nedgangen er blant dem som tilhører gruppen «svært positive»." Tove Botnen, ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor

Holdning til flere flyktninger fra Ukraina

Gaza tar oppmerksomhet

– Den siste tiden har krigen i Ukraina blitt dekket noe mindre enn tidligere. Nå er det krigen på Gaza som får mest oppmerksomhet i mediene. Dette kan være med på å forklare hvorfor vi ser et fall i støtten til å ta imot flere flyktninger fra Ukraina, sier Botnen.

Monitoren viser en vesentlig økning i andelen som svarer «vet ikke» på spørsmålet «Er du positiv eller negativ til at Norge tar imot flere flyktninger fra Ukraina enn det Norge allerede har gjort?». Andelen som svarte «negativ» eller «svært negativ» har økt til 12 prosent.

– Det er fremdeles veldig få som er negative mot å ta imot flere flyktninger fra Ukraina, poengterer Botnen.

MDG-ere mest positive

Miljøpartiet De Grønnes velgere (84 prosent) og Venstres velgere (79 prosent) er aller mest positive til å ta imot flere flyktninger fra Ukraina. Tett fulgt av velgerne til Arbeiderpartiet (71 prosent), Sosialistisk Venstreparti (71 prosent) og Kristelig Folkeparti (71 prosent). Velgerne til Senterpartiet og Fremskrittspartiet er minst positive, og her oppgir henholdsvis 43 prosent og 37 prosent at de er positive til å ta imot flere flyktninger.

Støtten blant FRP velgere har vært avtagende, og vi ser at hver fjerde velger er negativ til å ta imot flere flyktninger enn vi allerede har gjort.  

FRP: holdninger til flere flyktinger fra Ukraina

Fallende tro på at Ukraina vinner krigen

- I slutten av mai trodde om lag halvparten av befolkningen at Ukraina ville vinne mot en av tre nå, sier Botnen.

På spørsmål om hvilket land som til syvende og sist vinner krigen, svarer nå 32 prosent Ukraina. Dette er 17 prosentpoeng fall fra slutten av mai, da 49 prosent sa det samme. Kun 4 prosent svarer Russland, som er uendret. 45 prosent sier at ingen av dem vinner. Resten vet ikke.

Nordmenns prognoser for utfallet av krigen i Ukraina

Flere tror krigen blir langvarig

Uansett hva utfallet av krigen blir, så tror nordmenn at krigen blir langvarig. 1 av 10 tror krigen vil vare i mer enn 5 år til, mens 4 av 10 tror krigen vil vare mellom 2 og 5 år.  

– Enda flere nordmenn tror at krigen sannsynligvis blir langvarig sammenlignet med tidligere målinger i år, sier Botnen.

Nordmenns estimering av krigens varighet

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1000 personer i oktober 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres cirka annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson i Opinion: Tove Botenen, tove@opinion.no, 991 06 513.

Kontaktperson: