Nyhet
1.11.2020
1.11.2020

Fall i forbrukertilliten i oktober

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Forbrukertilliten falt i oktober og er nå på minus 3,7 poeng, mot minus 2,4 poeng i september.

- De siste månedene synes forbrukertilliten å ha beveget seg i takt med koronasituasjonen, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Etter at forbrukertillitsindeksen (CCI) falt til rekordlave nivåer i begynnelsen av koronaepidemien, tok den seg opp igjen på slutten av våren og holdt seg relativt stabil gjennom sommeren.

- Gjennom høsten har tillitsindeksen vært på et vesentlig lavere nivå. Smittetallene og smitteverntiltakene har på sin side økt i samme periode, og har bidratt til usikkerheten rundt økonomien som er målt siden august, sier Høidahl.

Det er særlig vurderingen av egen økonomi som går tilbake i oktober. Det er flere som mener at husholdningens økonomiske situasjon er dårligere enn bedre, sammenlignet med for 12 måneder siden.

- Indeksen for egen økonomi er negativ for femte gang siden koronasituasjonen for alvor gjorde seg gjeldende i Norge, sier Høidahl.

Også troen på landets økonomi om 12 måneder går markant tilbake, og er negativ for tredje måned på rad.

- Kjøpsindeksen derimot, som sier noe om sannsynligheten for større innkjøp fremover, er usedvanlig stabil, sier Høidahl.

Målingen er gjennomført i perioden 13. – 19. oktober i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 27. november.

Forbrukertillitsindeksen er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: