Nyhet
15.1.2024
15.1.2024

Flere heltidsansatte har planer om å bytte jobb i 2024

Dette er en kommentar skrevet av
Tove Botnen
Markedsdirektør
Dette er en analyse skrevet av
Tove Botnen
Markedsdirektør
16 prosent av arbeidstaker som jobber heltid har planer om å søke ny jobb og/eller foreta et jobbskifte de neste 12 månedene. 77 prosent har ikke planer om å bytte jobb og resten svarer ‘vet ikke’ eller ‘ikke relevant’. Det viser en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor.

Dette er en økning fra januar 2023. Da hadde 10 prosent av arbeidstaker som jobber heltid planerom å bytte jobb.

 

Økning blant de i 30 årene

I januar 2023 oppgav 17 prosent av de i alderen 30-39 år at de har planer om å søke ny jobb og/eller foreta et jobbskifte de neste 12 månedene. I samme periode i år svarer  27 prosent det samme.

 

-En forklaring på hvorfor flere i 30 årene planlegger å byttejobb, kan være ønske om høyere lønn. Mange i denne gruppa har små barn og store boliglån, og har opplevd kraftige kostnadsøkninger på både boliglånet og dagligvarer det siste året. I tillegg er dette en attraktiv gruppe for arbeidsgivere å ansette, da de etter flere år i arbeid sitter på viktig kompetanse og erfaring. De har derfor gjerne lettere for å få jobb enn både de yngste og de eldste arbeidstagerne, sier Tove Botnen som er ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor.

 

Det er flest blant de i alderen 18-29 år som har planer om har planer om å søke ny jobb og/eller foreta et jobbskifte de neste 12 månedene. Her svarer hver tredje at de har planer om å bytte. Dess eldre folk blir, dess mindre blir ønsket om å bytte jobb.

 

- At de yngre i større grad har planer om å bytte jobb så vi også i fjorårets måling. Det mest interessante er økningen vi ser blant de i 30 årene som planlegger jobbbytte. I år er de neste på samme nivå som den yngste gruppa, sier Tove Botnen som er ansvarlig for Opinionssamfunnsmonitor.

 

Bare 1 av 10 er bekymret for å miste jobben

1 av 10 (9 prosent) er bekymret for å miste jobben i løpet av de neste 12 månedene. 73 prosent er ikke bekymret. Resten svarer vet ikke eller ikke aktuelt. Heltidsansatte bekymrer seg aller minst. I denne gruppen oppgir 9 av 10 (88 prosent) at de ikke er bekymret for å miste jobben. Blant deltidsansatte oppgir 8 av 10 (77prosent) det samme.

 

-Arbeidsledigheten i Norge er fremdeles lav på 3, 6 prosent (SSB). Selv om den økte noe i 2023 og fjoråret har vært tøft for enkelte bransjer som bygg og anlegg, er det mange bedrifter som trenger arbeidskraft. Folk flest er ikke bekymret for å miste jobben, og om de gjør det tenker nok mange at det går greit å finne seg en ny, sier Botnen.

 

Folket har lavere forventinger til lønnsvekst enn SBB

Undersøkelsen kartlegger også forventinger til lønnsveksten i Norge i 2024, og i gjennomsnitt tror folk at lønnsveksten i Norge blir 4,25 prosent. Menn tror på høyere lønnsvekst enn kvinner. Menn forventer en lønnsvekst på 4,45 prosent, mens kvinner forventer i underkant av fire prosent (3,95 prosent).

 

-Folks forventinger til lønnsveksten i 2024 samsvarer godt med den gjennomsnittlige årlige lønnsveksten vi har opplevd i Norge de siste 10-15 årene. Forventingene er lavere enn både fjorårets lønnsvekst på 5,6 prosent og SSB sine forventinger for 2024. Vi ser på flere av våre nøkkeltall, som Forbrukermeteret, at folk er pessimistiske når det gjelder tro på at de får bedre råd fremover, sier Botnen

 

 

Om innsikten

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 1000 personer i januar 2024. De som er pensjonert har ikke fått spørsmål knyttet til arbeidsliv (antall respondenter er da 791). Opinionssamfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet. Undersøkelsen ble gjennomført via telefon.