Korona
23.3.2020
23.3.2020

Flere millioner endte opp med hjemmekontor

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Nærmere to av tre nordmenn var hovedsakelig hjemmeværende i forrige uke viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

59 prosent av den norske arbeidsstyrken hadde i forrige uke hjemmekontor. Blant de som ikke var i arbeid, var antallet hjemmeværende 11 prosentpoeng høyere.

- Uansett om man er mann eller kvinne, har barn eller ikke og uansett hvor i landet man bor, var det normale å være hjemme i uken som gikk, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS.

I Oslo var tilnærmet åtte av ti innbyggere hjemme i forrige uke, noe som var på topp i landet, ifølge Norsk koronamonitor.

- Det blir interessant å få løpende tall på hvordan hjemmekontorsituasjonen utvikler seg også i dagene fremover. Hvor effektiv hjemmekontorsituasjonen er, er både et spørsmål om oppfølging av barn, det å rigge seg opp og bli vant med situasjonen og konsentrere seg. Dette er noe vi vil se nærmere på fremover, sier Askheim.

Helt fra første dag da Norge stengte ned, oppga 46 prosent av de yrkesaktive at de var blitt bedt om å holde seg hjemme fra jobb selv om de ikke var syke.

Ikke aktuelt for alle

Andelen nordmenn med hjemmekontor øker med utdanningsnivå.

- Det sier seg selv at hjemmekontor ikke er aktuelt for alle. Jobber man innen helse og omsorg, politiet eller gods- og persontransport, så er ikke dette en aktuell problemstilling. Det å ta med seg jobben hjem er heller ikke mulig i yrker som bygningsarbeider, frisør, renholdsarbeider eller om man er fisker, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: