Nyhet
19.6.2023
19.6.2023

Flertall for økonomiske insentiver for å få nordmenn til å føde flere barn

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Nær seks av ti er for å gi (56 prosent) er for å gi økonomisk støtte og insentiver for at nordmenn skal føde flere barn. 25 prosent er imot og resten svarer at de ikke vet, ifølge en ny undersøkelse fra Opinions samfunnmonitor.

Nær seks av ti er for å gi (56 prosent) er for å gi økonomisk støtte og insentiver for at nordmenn skal føde flere barn. 25 prosent er imot og resten svarer at de ikke vet, ifølge en ny undersøkelse fra Opinions samfunnmonitor.

De i 30-årene skiller seg ut som ekstra positive, her oppgir hele sju av ti at de er positive til å gi insentiv.

Fruktbarheten i Norge har aldri vært lavere enn i 2022, viser tall fra SSB. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) åpner for store endringer i familiepolitikken for å få flere barnefødsler i Norge. De har blant annet diskutert å slette studielånet for kvinner som får barn i studietiden og gi økonomisk støtte til familier som får flere enn to barn. 

Velgerne til Kristelig Folkeparti (KFR) er mest positive til å gi økonomisk støtte for å sikre flere barnefødsler, hvor nær 7 av 10 er positive. Bare 1 av 10 er negativ og resten svarer at de ikke vet.

6 av 10 (57 prosent) er for å gi støtte til de som får flere enn to barn

1 av 3 (31 prosent) er imot og resten svarer at de ikke vet.

De som er bosatt i Nord-Norge er mer positive til dette tiltak, mens folk i Oslo skiller seg ut som mer negativ. I Oslo er nesten like mange imot en slik ordning (40 prosent er imot), som de som er positive (46 prosent er positive).

- Det kan være flere forklaringer på dette. I dag har Oslo den laveste fruktbarheten i Norge med en samlet fruktbarhet på 1,25 barn per kvinne. Det kan da oppleves som et langt strekk til tre barn, sier Tove Botnen i Opinion.

Velgerne til Kristelig Folkeparti (KFR) og Senterpartiet (SP) er mest positive til å gi økonomisk støtte for å sikre flere barnefødsler.

Blant velgerne til MDG er det flere negative til forslaget, enn positive. Halvparten (49 prosent) er imot at myndighetene gir økonomisk støtte til de som får flere enn to barn, mens 4 av 10 (42 prosent) er for et slik tiltak.

-Selv om det ikke snakkes så mye om, så vet vi jo at det å få mange barn gir økt utslipp av CO2. En studie publisert av forskere ved Universitetet Lund i Sverige og University of British Columbia i Canada, viser at færre barn vil gi størst årlig utslippsreduksjon av CO2. De økte klimautslippene ved flere barnefødsler kan kanskje være noe av forklaringen på at velgerne til MDG er noe mindre positiv til å gi økonomisk støtte for å sikre flere barnefødsler, sier Botnen.

Halvparten (49 prosent) for å slette studielån for de som får barn i studietiden. 4 av 10 (38 prosent) imot og resten svarer de ikke vet.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 1000 personer. Undersøkelsen ble gjennomført via telefon i uke 22 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Tove Botnen
Har du spørsmål til artikkelen? Kontakt Tove Botnen på tove@opinion.no
Kontaktperson: