Nyhet
6.3.2023
6.3.2023

Flertall for å øke aldersgrense på sosiale medier

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Et flertall i befolkningen (52 prosent) er for å øke aldersgrensen på sosiale medier som Snapchat, TikTok og Facebook fra 13 år til 16 år. 32 prosent ønsker ikke dette, og resten svarer at de ikke vet. Dette viser en ny undersøkelse fra Opinions samfunnmonitor.

Et flertall i befolkningen (52 prosent) er for å øke aldersgrensen på sosiale medier som Snapchat, TikTok og Facebook fra 13 år til 16 år. 32 prosent ønsker ikke dette, og resten svarer at de ikke vet. Dette viser en ny undersøkelse fra Opinions samfunnmonitor.

-  Den siste tiden har flere tatt til orde for å øke aldersgrensen på sosiale medier, blant annet tidligere digitaliseringsminister (H) Nicolai Astrup i en kronikk på NRK. Han er ikke alene om å mene dette. Et knapt flertall i befolkningen er enig i at aldersgrensen på sosiale medier bør økes, sier Tove Botnen som er ansvarlig for Opinions samfunnmonitor.

– Vi har fulgt unge i flere år. Vi ser at mange i større grad snakker om de negative sidene ved sosiale medier, som kroppspress og ikke minst tidsbruk. Mange unge forteller at de vil logge av, men synes det er vanskelig, sier hun.

Hva mener foreldrene?

Om lag like mange foreldre er for å øke aldersgrensen som totalbefolkningen i Norge. Blant foreldre til barn på grunnskolen svarer 51 prosent at de er for å øke aldersgrensen, mens 42 prosent er imot. Resten svarer at de ikke vet.

-  Flertallet av foreldre ønsker å øke aldersgrensen på sosiale medier tyder på at en del foreldre er urolig for påvirkningen sosiale medier har på livet til de unge. Dette kan handle om tidsbruk på mobilen, stillesitting, private bilder på avveier eller at de blir eksponert profiler som skaper press eller annet innhold som barn ikke bør se, sier Botnen.

Skolen som mobilfri sone

Den siste tiden har unges mobilbruk i skoletiden vært diskutert. Nicolai Astrup har blant annet tatt til orde for at skolen bør være en mobilfri sone. Blant foreldre som barn i grunnskolen mener mange at det bør innføres forbud mot å bruke mobiltelefon i skoletiden.

8 av 10 (81 prosent) foreldre mener det bør innføres forbud mot å bruke mobiltelefon hele skoledagen for elever i barneskolen.  Bare 12 prosent mener ikke det, og resten svarer vet ikke. 6 av 10 (59 prosent) foreldre mener det et bør innføres forbud mot å bruke mobiltelefon hele skoledagen for elever i ungdomsskolen. 34 prosent mener ikke det, og resten svarer vet ikke.

- Det er altså flere foreldre som ønsker forbud mot bruk av mobiltelefonen på skolen, enn foreldre som ønsker å øke aldersgrensen på sosiale medier, sier Botnen.

Tove Botnen
Tove Botnen er markedsdirektør og ansvarlig for Opinions Samfunnsmonitor.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 1053 personer i uke 8 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet. Undersøkelsen ble gjennomført via telefon.

Kontaktperson i Opinion: Markedsdirektør Tove Botnen, tove@opinion.no, 991 06 513

Kontaktperson: