Nyhet
1.2.2023
1.2.2023

Flertall for atomkraft i Norge

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Ny undersøkelse viser at 51% av nordmenn støtter utbygging av kjernekraft i Norge, spesielt blant yngre og menn. Politisk støtte varierer, mens vindkraft til havs får bred tilslutning. Utforsk Norges energidebatt og fremtidige energiløsninger.

Flere nordmenn er positive enn negative til kjernekraft.

Et flertall i befolkningen (51 prosent) er enig i at Norge bør bygge ut kjernekraft. Kun 37 prosent er uenig, mens resten vet ikke. Det viser en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor.

- For et land som ikke har tradisjon for atomkraft er det overraskende at et flertall nå er blitt positive til utbygging av kjernekraft, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion. 

Hun sier at i alle aldersgrupper er flere enig enn uenig i at Norge bør bygge ut kjernekraft.

I dag legger Energikommisjonen frem sin kartlegging av energibehovene og forslag for økt energiproduksjon i Norge.

De yngre har lenge vært mest positive, og 56 prosent av de under 30 år sier nå ja til norsk kjernekraft, mot 29 prosent som sier nei. Men også blant de eldre over 60 år er nå like mange positive som negative til kjernekraft (45 mot 44 prosent, resten vet ikke).

Derimot er det store kjønnsforskjeller og menn er klart mest positive. Hele to av tre menn (66 %) er enig i at Norge bør bygge ut kjernekraft, mot en av tre kvinner (35 %).

Treffer bredt politisk

Fremskrittspartiets velgere er aller mest positive til kjernekraft (73 prosent), tett fulgt av velgerne til Venstre (63 %), Høyre (58 %), Rødt (52 %) og Miljøpartiet De Grønne (49 %).

- Alt fra strømpris til klimakrise er argumenter som trekkes inn for kjernekraft, og dette treffer bredt uavhengig av politisk ståsted, sier Clausen.

Velgerne til Senterpartiet og SV er mest negative, og de eneste partiene med overvekt av velgere som er mot norsk kjernekraft.

Mer positiv til vindkraft

I januar 2023 mener 46 prosent av befolkningen at Norge bør bygge ut mer vindkraft på land, mens 48 prosent er uenig. Støtten er klart større for vindkraft til havs. Syv av ti (70 %) er for utbygging av vindkraft til havs, 24 prosent er imot, resten vet ikke.

- Selv om det er dødt løp mellom de som er for og mot vindkraft på land, er støtten til vindkraft til havs solid forankret for tiden. Det blåser vindkraftutbyggernes vei det siste året, sier Clausen. 

Nora Clausen er seniorrådgiver og partner i Opinion.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1003 personer i januar 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson i Opinion: Seniorrådgiver og partner Nora Clausen, nora@opinion.no, 984 03 047

Kontaktperson: