Korona
4.1.2022
4.1.2022

Folk flest forberedt på smitteøkning

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Seks av ti nordmenn forventer smitteøkning. Det skjer samtidig som omikron dominerer. Flertallet tror ikke pandemien er over i år.

Seks av ti nordmenn forventer smitteøkning. Det skjer samtidig som omikron dominerer. Flertallet tror ikke pandemien er over i år.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 152.000 nordmenn om de tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret.

I desember oppga seks av ti nordmenn at de tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke (61 %). 20 prosent forventet reduksjon, mens 19 prosent tror at antallet forblir uendret.

Andelen som i desember forventet smitteøkning falt med 4 prosentpoeng fra november, men ligger hele 16 prosentpoeng over samme periode i fjor.  

– Folk flest forventer at smitteverntiltak har effekt på smittesituasjonen, men mange er samtidig forberedt på at omikron vil sette preg på nyåret, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Etter at myndighetene gjeninnførte en rekke nasjonale tiltak 7. desember, har trenden i nordmenns forventning til smittesituasjonen vært klart fallende, men begynte likefullt å øke på ny i romjulsuken. Samtidig ble også omikron for første gang dominerende i Norge.

Andel nordmenn som tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, fratrukket de som tror det vil reduseres.

Nytt koronaår

I fjorårets siste uke ble det registrert mer enn 10 millioner koronasmittede på verdensbasis, som nesten er en dobling av tidligere rekorder under pandemien. Siste døgn passerte Norge på ny over 5000 registrerte koronasmittede.

Den siste uken er andelen som oppgir i koronamonitoren at noen i husstanden er forkjølet eller mistenker koronasmitte i husstanden likevel på sitt laveste nivå på tre måneder, noe som kan tyde på mindre luftveissymptomer i befolkningen totalt sett.

Pandemiens varighet

I desember tror 11 prosent at koronautbruddet i Norge vil vare i opptil ett halvt år til, mens 35 prosent sier opptil ett år. 26 prosent sier opptil 2 år, mens 28 prosent sier lengre enn det.

- Folk flest tror ikke pandemien er over i år, men håpet om å kunne leve mer normalt består nok, sier Clausen.

Hun tror at mange tross alt satser på at omikron er mindre farlig, samt at omikron kan bidra til mer immunitet i befolkningen sammen med bedre vaksinedekning nasjonalt og globalt etter hvert.

Samtidig sier hele 63 prosent av befolkningen i desember at de ikke tror man blir immun mot koronaviruset dersom man blir smittet, som er 11 prosentpoeng over gjennomsnittet i pandemien. Aldri under pandemien har et flertall i befolkningen trodd at koronasmitte gir immunitet. Samtidig synes et flertall at det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest (53 %).

Opinion har publisert over 270 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Kontaktperson: