Nyhet
27.10.2023
27.10.2023

CCI okt 2023: Forbrukertilliten faller

Dette er en kommentar skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Dette er en analyse skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Forbrukertilliten svekker seg betydelig etter stigning fire måneder på rad. Det er nå lavere tiltro til både egen og landets økonomi om 12 måneder.

Forbrukertilliten er fortsatt historisk lav, men det er ikke like bekmørkt som i fjor høst

Etter at forbrukertillitsindeksen (CCI) har styrket seg fire måneder på rad, går den markert tilbake i oktober, til minus 22,7 poeng, viser nye tall fra Opinion. Det er nå ett år siden pessimismen blant norske forbrukere var på sitt aller høyeste i tidsserien fra 2007. Pessimistene er fortsatt i klart flertall, forbrukertilliten er fortsatt historisk lav, men det ser ikke like mørkt ut som høsten 2022. En varslet rentetopp, nedgang i strømprisene de siste månedene og forventninger om lavere prisvekst i 2024 gir forbrukerne noen lyspunkter

- Usikkerhet og uforutsigbarhet preger tiden vi lever i. De tydelige signalene som forbrukerne har sendt siden våren 2022 ser vi på mange måter resultatene av nå. På to år har sentralbanken hevet renten tretten ganger. Prisveksten har vært høy over lang tid. Mange bufferkontoer er enten tomme eller snart tømt. Både spareraten og forbruket er lavere enn for ett år siden. Varehandelen faller. Det var i fjor vi gikk fra å spare historisk mye til å spare historisk lite, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

- For de fleste har de månedlige utgiftene blitt høyere, kjøpekraften har blitt lavere. Opinions kjøpsindeks, som sier noe om nordmenns planer om å kjøpe større forbruksgoder, bil, bolig og oppussing kommende 12 måneder, er i oktober på sitt laveste nivå siden januar i år. Bare tre ganger tidligere i tidsserien fra 2007 har den vært lavere, alle i løpet av det siste året. Sånn sett henger forbrukertillitsindeksen og kjøpsindeksen sammen, og har forklaringskraft på fremtidig forbruk, sier Henrik Høidahl.

– Usikkerheten vedvarer, og uroen stikker dypt for mange, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

- Både tilliten til egen og landets økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag, går markert tilbake i oktober. Samtidig er det nå vesentlig flere som tror at arbeidsledigheten vil være høyere om ett år, det høyeste nivået siden målingen i januar og februar. Tallene til Opinion viser at usikkerheten og uforutsigbarheten vedvarer, og at uroen og krisen stikker dypt for mange.

Les mer om forbrukertillitsindeksen (CCI) og se tidligere målinger og historisk data her.

Undersøkelsen er gjennomført 10.-17 oktober i et landsrepresentativt utvalg på 1022 personer over 18 år.Neste CCI-måling publiseres fredag 24. november.

Om CCI:

ConsumerConfidence Index Indeksen (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit. Det brukes i alle EU-land.

Beregningsmetode:

CCI er et gjennomsnitt avforbrukernes vurdering av 1) husholdningens økonomi nå og 2) om 12 måneder, forventninger til 3) landets økonomi om 12 måneder og 4) husholdningens kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCIer under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

ForbrukerMeteret™:

ForbrukerMeteret™ kjøres månedlig som en web-omnibus og kartlegger forbrukernes tillit og forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsmarkedet, planer for forbruk og sparing og andre spørsmål knyttet til forbruk og økonomi. Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer).