Nyhet
5.10.2023
5.10.2023

CCI sept 2023: Forbrukertilliten øker

Dette er en kommentar skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Dette er en analyse skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Forbrukertilliten i Norge stiger til sitt høyeste nivå siden mai 2022, nå på minus 19,8 poeng. Forventninger til landets økonomi øker, men usikkerhet om husholdningenes økonomi påvirker fortsatt indeksen.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) øker for fjerde måned på rad.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 19,8 poeng i september, viser den siste beregningen til Opinion. Det er en økning på 0,6 poeng fra august. Dermed er den på sitt høyeste nivå siden mai 2022. Men forbrukertilliten har vært negativ siden oktober 2021, og den er fortsatt historisk lav. Det betyr at det er flere pessimister enn optimister blant oss.

- Det er særlig indikatoren som sier noe som forventningene til landets økonomi og 12 måneder, sammenlignet med i dag, som bidrar til at den samlede forbrukertillitsindeksen styrker seg noe i september. I den andre enden trekker indikatoren som uttrykker situasjonen for husholdningens økonomi i dag, sammenlignet med for ett år siden, den samlede indeksen i motsatt retning. For ett år siden var indikatoren for troen på husholdningens økonomi om 12 måneder rekordlav. Det gjenspeiles i målingene av situasjonen nå, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

- Alt i alt er det det fortsatt flere som tror at landets og husholdningens økonomi vil være dårligere enn bedre om ett år. Slik har stemningen og forventningene vært siden Russlands angrep på Ukraina i februar 2022. Pessimismen på vegne av landets og egen økonomi nådde sitt bunnpunkt i fjor høst. Siden da har trenden vært stigende til tross for høy prisvekst, flere økninger i boliglånsrenten, lavere sparerate og usikre tider som følge av den internasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen, sier Henrik Høidahl.

- Det er særlig forventningene til landets økonomi fremover som styrker seg, Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

- 59 % i befolkningen oppgir at husholdnings økonomiske situasjon er dårligere i dag, sammenlignet med for 12 måneder siden. Kun 11 % sier at den er bedre. 33 % tror at husholdningene økonomi vil være dårligere om 12 måneder, sammenlignet med i dag. 24 % tror den vil være bedre. En konsekvens er at kjøpsindeksen, som sier noe om forbrukernes planer om kjøp av bil, bolig og større forbruksgoder, også holder seg historisk lav.

Samtidig trekker husholdningens økonomi i motsatt retning. Flere tror at husholdningens økonomi vil være dårligere enn bedre om ett år, sier Henrik Høydahl

Les mer om forbrukertillitsindeksen (CCI) og se tidligere målinger og historisk data her.

Undersøkelsen er gjennomført 12.-19 september i et landsrepresentativt utvalg på 1048 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 27. oktober.

Om CCI:

ConsumerConfidence Index Indeksen (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit. Det brukes i alle EU-land.

Beregningsmetode:

CCI er et gjennomsnitt avforbrukernes vurdering av 1) husholdningens økonomi nå og 2) om 12 måneder, forventninger til 3) landets økonomi om 12 måneder og 4) husholdningens kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCIer under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

ForbrukerMeteret™:

ForbrukerMeteret™ kjøres månedlig som en web-omnibus og kartlegger forbrukernes tillit og forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsmarkedet, planer for forbruk og sparing og andre spørsmål knyttet til forbruk og økonomi. Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer).