Nyhet
25.11.2022
25.11.2022

Forbrukertilliten øker for første gang siden april

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Selv om november viser en oppgang i forbrukertillitsindeksen til -27,7 poeng, forblir tilliten på et historisk lavt nivå i Norge. Henrik Høidahl fra Opinion understreker den økende usikkerheten blant forbrukere om egen og nasjonal økonomi, med detaljer i CCI-målingen for november 2022.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 27,7 poeng i november. Det er en oppgang på 4,3 poeng fra oktober.

- Tross oppgangen i november, er forbrukertilliten fortsatt på et historisk lavt nivå, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

De fire siste månedene, fra august til november, har gjennomsnittet av CCI vært minus 29,0 poeng. De foregående fire månedene, fra april til juli, var gjennomsnittet 19,4 poeng.

- Det forteller noe om den økende usikkerheten som mange har følt på utover sommeren og høsten, sier Høidahl.

I november er det særlig optimismen knyttet til egen og landets økonomi fremover som øker. Samtidig er trenden motsatt når det gjelder synet på egen økonomi i dag, sammenlignet med for ett år siden.

Undersøkelsen er gjennomført 8.-16. oktober i et landsrepresentativt utvalg på 1052 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 16. desember.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: